Nieuwsbrief graszaadteelt najaar 2017

Veldbeemd

Overjarig:

  1. Regelmatig kort toppen t/m 15 november. Najaar bemesting 60 kg N/ha.
  2. Of afweiden door schapen vanaf de oogst t/m december – januari.

 

Najaar bemesting 80 kg N /ha

1e jaars:

  1. na ruimen dekvrucht tarwe of vlas z.s.m. bemesting geven: 60 kg N/ha. Na tarwe stoppel kort maaien. Kafbanen zoveel mogelijk verspreiden. Daarna t/m half november kort toppen. Onkruid en tarweopslag bestrijding in overleg met uw teeltadviseur.
  2. na kapucijners bemesting geven: 30 kg N/ha. Onkruid en tarweopslag bestrijding in overleg met uw teeltadviseur.

 

Let op roest (en meeldauw) vorming: spuiten wanneer roest voorkomt met 0,5 liter Tilt/ha. Meeldauw is vaak minder groot probleem dan roest in het najaar.

 

Groenbemesting

Tot slot vragen wij nog aandacht voor de mogelijkheid van inzaai grasgroenbemester tegelijkertijd met de wintertarwe dit najaar. Hierbij kan bij tijdige zaai de onkruid- en grassenbestrijding in het voorjaar met Alena, Hussar, Atlantis en Capri Twin toegepast worden met behoud van de grasgroenbemester. Dit voldoet daarmee aan de vergroeningseisen. Mocht u meer hierover willen weten? Informeer hierover bij uw teeltadviseur.

 

Als u een BARENBRUG groenbemester zaait of gezaaid heeft, dan kan u met een kopie factuur korting krijgen als u graszaadteler bent geweest in het jaar van inzaai.   

 

Algemeen

Overleg goed met uw collega’s over het bouwplan t.a.v. graszaad, dit in verband met mogelijke belendingsproblemen.

 

Let op bij de perceel keuze of er opslag te verwachten is van rassen/soorten uit het verleden.

Chloorschade komt elk jaar voor. Voorkom dit effect door goede afspraken of niet direct in de buurt van gewassen te zaaien waar regelmatig chloor gebruikt wordt. 

    

Controleer de labels voor u gaat zaaien; een foutje met vermenging is snel gemaakt!      

 

Voor de najaar behandeling van de soorten Roodzwenk, Ruwe Smele, Struisgras en Fakkelgras kunt u contact opnemen met uw teeltadviseur.

 

Met vriendelijke groet,

 

Siebert Sattler

Hoofd Productie