NL Greenlabel voor een duurzame inzetbaarheid van gras

NL Greenlabel fungeert als een belangrijke schakel tussen burgers, bedrijfsleven en overheden om duurzaamheid, vanaf het ontwerp tot realisatie en beheer, te borgen. Gras kan een grote rol spelen in het streven naar duurzaamheid en hiermee een gezonde buitenomgeving realiseren. Als partner van NL Greenlabel is Barenbrugs gras groener dan ooit!

Wat is NL Greenlabel?

NL Greenlabel, opgericht door Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing, streeft naar een gezonde en duurzame leefomgeving waarbij mens en natuur in harmonie zijn. Door de consumptiemaatschappij raken natuurlijke hulpbronnen uitgeput en dreigt de aarde langzaam maar zeker ‘op’ te raken. Het duurzaamheidslabel faciliteert een bewuste en verantwoorde productkeuze door inzicht te geven in de mate van duurzaamheid en in duurzame ontwikkelingen. Gras, als natuurlijke hulpbron die de wereld letterlijk én figuurlijk groen kleurt, speelt hierin een belangrijke rol.

 

Lees hier meer over NL Greenlabel

 

Duurzame ontwikkelingen grasmengsels

De duurzame ontwikkelingen van Barenbrug hebben geresulteerd in groene grasmengsels die vallen onder het kwaliteitslabel Green Earth. Deze mengsels bieden niet alleen ecologische, maar óók economische voordelen en voldoen aan de eisen van het NL Greenlabel. Dankzij de Green Earth grasmengsels mag Barenbrug zich hiermee (groene) partner van NL Greenlabel noemen.

Green Earth

Green Earth staat voor vier concrete eisen waaraan grasmengsels moeten voldoen om aan dit duurzaamheidskeurmerk te voldoen: minder gebruik van water, minder gebruik van meststoffen, minder gebruik van pesticiden, en minder maaien. Naast de ecologische voordelen heeft dit ook economische en recreatieve voordelen. Op deze manier wordt er efficiënter gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen zodat ook de toekomstige generaties kunnen genieten van sporten en recreëren op een strakke, groene grasmat!

 

Lees hier meer over Green Earth

NL Greenlabel duurzaamheidspaspoort

NL Greenlabel stelt paspoorten op waarin de mate van duurzaamheid meetbaar is gemaakt. De afbeelding hiernaast vertoont Barenbrugs duurzaamheidspaspoort, opgesteld door dit label. Barenbrug scoort maar liefst een B (op een schaal van A tot en met G) en valt vooral op door haar maatwerk op basis van klantvraag. Voor elke grasmat heeft Barenbrug namelijk een passende, groene oplossing met als doel een natuurlijke grasmat die optimaal functioneert zonder kunstmatige ingrepen. Naast duurzaam onderhoud kenmerkt Barenbrug zich ook door een productie die zoveel mogelijk biologisch is. Van de zaadkieming tot het mengsel dat Barenbrug per vrachtwagen verlaat, in elk proces ligt de focus op duurzaamheid. Hierin deinst Barenbrug niet terug voor ambitieuze maar concrete doelstellingen, zoals 95% duurzame energie in 2022. Nu zaaien voor een groene voetafdruk is nodig voor toekomstig, groen geluk.

 

Lees hier meer over Barenbrug en het NL Greenlabel duurzaamheidsrapport

Duurzame inzet Barenbrug

Barenbrug is al jaren bezig met het ontwikkelen van technologieën voor een duurzame inzet van gras. Een kijkje in de keuken bij het Research Centre van Barenbrug in Wolfheze geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen de duurzame Green Earth grasmengsels. Het RTL 7 programma ‘Doe maar Duurzaam’ licht dit uit.

terug