NL Greenlabel maakt duurzaamheid meetbaar

NL Greenlabel, opgericht door Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing, streeft naar een gezonde en duurzame leefomgeving waarbij mens en natuur in harmonie zijn. Door de consumptiemaatschappij raken natuurlijke hulpbronnen uitgeput en dreigt de aarde langzaam maar zeker ‘op’ te raken. Het duurzaamheidslabel faciliteert een bewuste en verantwoorde productkeuze door inzicht te geven in de mate van duurzaamheid en in duurzame ontwikkelingen.

Behoefte aan verduurzamen

NL Greenlabel is in 2012 opgericht door tuin- en landschapontwerper Nico Wissing en groenpionier Lodewijk Hoekstra. De reden achter het ontstaan van dit duurzaamheidslabel is dat er vanuit zowel bedrijven, overheden en particulieren behoefte bleek te zijn aan informatie hoe buitenruimten verduurzaamd kunnen worden. NL Greenlabel fungeert daarom als handvat voor het maken van keuzes voor duurzame producten bij het aanleggen en inrichten van tuinen, bedrijventerreinen, woonwijken of parken.

Paspoorten en labels als inspiratie voor verantwoorde keuzes

Om de duurzaamheid van producten, materialen, plaatsen of gebieden te kunnen beoordelen, heeft NL Greenlabel duurzaamheidspaspoorten- en labels in het leven geroepen. Deze paspoorten en labels geven inzichten in de duurzaamheidsscores van producten, inspireren bij het maken van bewuste en verantwoorde keuzes en worden deskundig en onafhankelijk beoordeeld. Er is gekozen om de duurzaamheidsscores op te delen in twee categorieën: de door NL Greenlabel goedgekeurde producten, planten en materialen krijgen een duurzaamheidspaspoort en duurzame gebieden en tuinen ontvangen een label.

 

Lees hier meer over de duurzaamheidspaspoorten en -labels van NL Greenlabel.

NL Gebiedslabel, de waarde van het groen centraal

Een duurzame leefomgeving, waarbij mens en natuur in harmonie zijn, is tegenwoordig niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Vanuit dat oogpunt is het NL Gebiedslabel geïntroduceerd; een methode die het mogelijk maakt om op een laagdrempelige wijze de duurzaamheid te kunnen beoordelen in de ontwerp-, uitvoerings- en beheerfase. Er wordt op een breed scala van indicatoren beoordeeld, zoals: ontwerp, aanleg, onderhoud, klimaat, biodiversiteit en de relatie tussen mens en de omgeving. Op basis van externe en onafhankelijke toetsing van de duurzaamheidscriteria van het NL Greenlabel Gebiedslabel kunnen er vervolgens adviezen worden uitgebracht om een perfecte duurzame leefomgeving te creëren waarin mens en natuur centraal staat.

 

Lees hier meer over duurzame gebiedsontwikkeling en het NL Gebiedslabel.

Maak de wereld gezonder en groener met een NL Tuinlabel tuin

Met het NL Tuinlabel wil NL Greenlabel een halt toeroepen op de drastische achteruitgang van biodiversiteit. Een duurzame en groene tuin is hierbij essentieel. Het label maakt duurzaamheid meetbaar door kritische punten op te stellen waar een NL Tuinlabel tuin aan moet voldoen. Wanneer er wordt voldaan aan deze punten, wordt de tuin beoordeeld door een NL Professional. Dit is een groenvoorziener of hovenier die aangesloten is bij NL Greenlabel en vormt een belangrijke schakel om de visie op duurzaamheid om te zetten naar de praktijk. Met een NL Greenlabel tuin wordt er dus bijgedragen aan een betere, gezonde wereld.

 

Lees hier meer over het NL Tuinlabel.

NL Greenlabel maakt duurzaamheid transparant

Bent u benieuwd naar wat u kunt bijdragen aan een groenere wereld door uw buitenruimte te verduurzamen? Klik dan hier voor meer informatie over NL Greenlabel!

terug