Rendementsvoordeel GreenSpirit Maaien

 

Rendementsvoordeel GreenSpirit Maaien

Vergelijking 100% goede weide van 15 jaar oud (toen opbrengst 100) met nieuwe GreenSpirit Maaien.

Vooruitgang genetica = 70 kg droge stof per jaar, ofwel 1000 kg a € 0,30*

3% meer opbrengst door beste genetica = 520 kg droge stof per jaar a € 0,30

Standvastigheid van 8,2 betekent 2 keer minder onkruid spuiten (in 10 jaar)

10 jaar meegaan i.p.v. 6 jaar betekent (bij € 800** euro vernieuwingskosten)

 

Totaal meeropbrengst per jaar

 

Kosten: 800 euro vernieuwing kosten afschrijven in 10 jaar

 

SALDO TOENAME DOOR GRASLAND VERNIEUWING PER HA 

€ 300,–  per jaar

€ 156,–  per jaar

€18,–  per jaar

€86,–  per jaar

 

€ 523,–  per jaar

 

€ 80,–  per jaar

 

€  435,–  PER JAAR

*de prijs van gras is gebaseerd op energie en eiwit prijzen van Wageningen UR mei 2012; 1 KVEM = 16,6 cent, 1 kilo DVE = 88 cent, meerwaarde voor structuur 5 cent per kilo droge stof gras.
**vernieuwingskosten 1 ha grasland is een richtprijs gebaseerd op prijzen van de loonwerkers vereniging. Dit is gebaseerd op doodspuiten oude zode, frezen, ploegen, vlak maken, zaaien, zaaizaad en nog een bespuiting. De prijs varieert. In de prijs is geen rekening gehouden met bemestingscorrecties of grondonderzoek.