De bodemtemperatuur is op peil

De bodemtemperatuur stijgt en vanaf nu kunt u alle graszaadmengels inzaaien. U bent niet meer beperkt tot het mengel  GreenSpirit•Doorzaai dat al kiemt bij lage bodemtemperaturen.

Vernieuwen
Welke percelen bleven vorig jaar achter in opbrengst? Kijk dit nog eens goed na op uw graslandkalender. Vernieuwen van deze percelen levert u direct een hoger saldo. Het is nu tijd om uw grasland te aan te pakken. De bodemtemperatuur is gestegen tot 9°C. Dit betekent dat u vanaf nu het kweekgras kunt bestrijden met Roundup en uw grasland kunt vernieuwen.

Herstellen
Heeft uw weide een flinke opknapbeurt nodig dan is doorzaaien een ideale methode. Wiedeggen en onkruidbestrijding kan nu nog zonder veel schade aan te richten. Vergeet niet de open plekken in de weides door te zaaien.Graslandapp
Is het kweek of toch Engels raaigras? Veel mensen vinden het lastig om te beoordelen welke grassen in hun weides groeien. De graslandapp van Barenbrug helpt u een handje. In eenvoudige stappen beoordeeld u de grassen en weet u in korte tijd wat u moet doen voor de maximale opbrengst van uw land. U vindt de graslandapp in de Play store en de App store.

De beste rassen

Wilt u de beste rassen van de rassenlijst? Kies dan voor één van de GreenSpirit graszaadmengsels. Voor ieder teeltdoel is er een specifiek mengsel samengesteld. Voor het complete overzicht download u de GreenSpirit grasgids.