Voorkom doorschieten gras met late rassen.

Veel graslandpercelen zijn de afgelopen weken in de aar geschoten en groeien niet meer. Door droogtestress kunnen vele gras rassen doorschieten, zelfs meerdere keren per jaar. Dit heeft een flink kwaliteitsverlies tot gevolg en het gras wordt door de koeien amper meer opgenomen. Lichte snedes inkuilen en goed bijvoeren is in deze periode dan ook het advies, zie ook hier.

Toch is dit probleem grotendeels te voorkomen door het toepassen van laat doorschietende rassen. Deze rassen schieten bijna niet door in de zomer, waardoor de kwaliteit behouden blijft. Daardoor zijn deze late rassen dus bij uitstek geschikt voor weidemengsels. Deze kennis wordt in een echt ‘grazing-land’ als Ierland reeds jaren toegepast, waar het gerenommeerde onderzoeksinstituut “Moorepark” boeren adviseert minimaal 60-70% late rassen in hun grasland te gebruiken. Barenbrug is marktleider in Ierland en past deze kennis toe in de Nederlandse GreenSpirit-mengsels. De weidemengsels GreenSpirit-Smakelijke Weide en GreenSpirit-Intensieve Beweiding bestaan bijna volledig uit late toprassen: Dromara, Barforma, Barimero en Barpasto. Deze rassen hebben veel minder de neiging om door te schieten en behouden daarmee kwaliteit. Bovendien staan deze rassen bovenaan de rassenlijsten in Nederland.

Zaai dus dit najaar uw weidepercelen in met GreenSpirit-Smakelijke Weide of GreenSpirit-Intensieve Beweiding en profiteer vanaf volgend jaar al van betere opname en

kwaliteit.