Over gras

Gras roept vanaf onze jonge kinderjaren meteen fijne en positieve associaties op. Grasvelden worden immers vaak gebruikt om op te spelen, zomerse feesten op te vieren of om van de natuur te genieten. In elk seizoen biedt gras natuurplezier voor mensen overal ter wereld en toont het de schoonheid van Moeder Natuur. Tuinen met grasvelden en met gras bedekte heuvels en weilanden dragen tevens bij aan het voorkomen van erosie door de aarde vast te houden met de wortels.

 

Want gras is meer dan ‘leuk om te hebben’ als groen in de achtertuin: het is 's werelds meest belangrijke gewas. Vanuit agrarisch oogpunt is gras cruciaal om te voldoen aan de vraag naar voedsel voor de toenemende populatie van mens en dier. Omdat ongeveer 20% van de vegetatie wereldwijd uit gras bestaat, is dit gewas vrij belangrijk om alles draaiende te houden, en om de wereld ‘groen’ te houden.

Negen miljard mensen voeden

Over een aantal decennia zullen er negen miljard mensen op de aarde leven. Meer mensen betekent meer monden die moeten worden gevoed. De groeiende wereldbevolking veroorzaakt een grote druk op voedselproductiemethoden. Dat leidt ertoe dat ieder bedrijf dat direct of indirect te maken heeft met de voedingsindustrie een grote verantwoordelijkheid heeft. Wij gaan deze verantwoordelijkheid niet uit de weg, maar pakken de uitdaging met beide handen aan om onze bijdrage te kunnen leveren.

 

Gras speelt een zeer grote rol in de wereldwijde levensmiddelenindustrie. De groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart waar steeds meer mensen van profiteren leiden tot een grotere vraag naar eiwitrijke voedingsmiddelen. Dat betekent dat de vraag naar zuivelproducten ook toe blijft nemen. Gras is de belangrijkste bouwsteen voor voedzame zuivelproducten: het is de goedkoopste bron van melkeiwitten. Gras dat is ontwikkeld op basis van de juiste balans van genetica en technologie, zorgt voor een gezonde koe die de best mogelijke melk geeft.

 

In de toekomst is een hogere productie van zowel het ruwe eiwit per hectare als het melkeiwit per koe nodig, zodat de beschikbare agrarische grond efficiënt kan worden gebruikt om tegemoet te komen aan de hogere vraag naar zuivelproducten. Als het gras niet genoeg voedingsstoffen bevat, krijgen koeien vaak voedingssupplementen, zoals soja. Deze producten zijn een heel stuk duurder dan gras, wat leidt tot hogere productiekosten en duurdere melk. Reden genoeg om ervoor te zorgen dat het gras alle noodzakelijke voedingsstoffen voor de koeien bevat, zodat er geen dure producten nodig zijn om de rantsoenen mee aan te vullen.

 

De veeproductiviteit verbeteren

Om veehouders te ondersteunen bij het verhogen van de melkproductie, leggen we de focus op de toegevoegde waarde. Onze onderzoeksprogramma’s richten zich op een aantal verschillende fokdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op het creëren van toegevoegde waarde en geven een indicatie van wat er moet worden ontwikkeld om voordelen voor de eindgebruiker te genereren en de veeproductiviteit te verbeteren. We zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om een gezonde toekomst voor onze wereldbevolking zeker te kunnen stellen. Dat is onze bijdrage aan een betere wereld voor onze toekomstige generaties.

 

Een voorbeeld van de afdeling Research & Development van Barenbrug

Een voorbeeld van toegevoegde waarde is zachtbladig zwenkgras, met een ideale combinatie van structuur en voedingswaarden. Zachtbladig zwenkgras bevordert een goede algemene gezondheid van koeien: het verbetert de weerstand van de dieren tegen pensverzuring, omdat de structuur van dit gewas het herkauwproces en de speekselproductie bevordert. De hoge voedingswaarde en verterende celwanden van dit grassoort bevorderen tevens een hogere melkproductie en melkeiwitproductie per hectare. Bovendien heeft deze grassoort zeer lange wortels, die optimaal gebruik maken van de mineralen in de grond, waardoor eenvoudig stikstof, fosfaat en kalium kunnen worden geabsorbeerd op plekken waar andere grassoorten niet kunnen komen. Op die manier wordt het mogelijk het stikstof- en fosfaatgebruik tot een minimum te beperken, wat tevens beter is voor het milieu. Kort samengevat ondersteunt zachtbladig zwenkgras veehouders bij het voldoen aan de groeiende vraag, zodat de consument ook in de komende jaren nog volop kan genieten van voedingsrijke zuivelproducten.

Grasses are the greatest single source of wealth in the world.

Agnes Chase
First Book of Grasses (1959)

Gras, het meest belangrijke gewas ter wereld

Het is misschien onvoorstelbaar, maar het groene plantje in uw achtertuin is voor onze beschaving niet alleen landbouwkundig, maar ook economisch en ecologisch gezien het meest belangrijke gewas ter wereld: naar schatting bestaat zo’n 20 procent van de wereldwijde vegetatie uit gras.

 

Gras vervult een tal van belangrijke functies. Hoewel we het zelf niet kunnen verteren, is het een van de meest belangrijke hulpbronnen voor onze voedselproductie: dieren eten immers wel gras, en wij eten weer dierlijke producten als vlees, eieren en melk. Daarnaast gebruiken we gras voor nog veel meer doeleinden, zoals voor sport, recreatie en ter decoratie van tuinen en openbare ruimten. Ook in ecologisch opzicht speelt het gewas een belangrijke rol: het beschermt de bodem tegen erosie, absorbeert water, zuivert de lucht die we inademen, et cetera.

 

Elke grassoort heeft zo zijn specialiteit. De familie van de grassen (Graminae) bestaat uit zo’n 8.000 soorten. Er zijn geschikte grassen voor bijna alle temperaturen en neerslagniveaus. Zo zijn er grassen die gedijen in extreme droogte, doordat zij met hun extra lange wortels diep in de bodem water kunnen onttrekken. Andere soorten vestigen zich bijvoorbeeld goed bij extreme kou of zijn bestand tegen lange perioden van regen.

 

Gras is voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend, maar het moge duidelijk zijn dat gras een grote rol speelt in ons bestaan. Wetenschappers over de hele wereld zijn actief in het onderzoeken, verbeteren (veredelen) en kweken van dit zo belangrijke gewas. Ook Barenbrug houdt zich hiermee bezig, maar dat is niet alles wat we doen. Wij hebben ons gespecialiseerd in het gehele proces: van de veredeling en het kweken van graszaad, tot de productie en de verkoop ervan.

Grass is that indispensable form of plant life without which civilization, as we know it, would not exist.

Sellers Archer & Clarence Bunch
The American Grass Book (1953)

Economisch en duurzaam gras

Economisch en duurzaam gebruik en beheer van gras heeft een prominente plaats binnen de ontwikkeling van onze producten. Zo is bijvoorbeeld het kwaliteitslabel Green Earth geïntroduceerd om groenbeheerders te helpen met een duurzamer grasbeheer. Met dit label zorgen we er samen voor dat ook onze volgende generaties in het groen kunnen blijven.

terug