Economisch en duurzaam gras

Economisch en duurzaam gebruik en beheer van gras heeft een prominente plaats binnen de ontwikkeling van onze producten. Zo is bijvoorbeeld het kwaliteitslabel Green Earth geïntroduceerd om groenbeheerders te helpen met een duurzamer grasbeheer. Met dit label zorgen we er samen voor dat ook onze volgende generaties in het groen kunnen blijven sporten en recreëren.

Economisch en duurzaam gras

Gras is in zichzelf een duurzaam gewas. Het kan grote hoeveelheden koolstof opslaan in de bodem en werkt daardoor als demper van de CO2-toename in de atmosfeer! Door het gebruik van mengels - met verschillende soorten en rassen - is de plantenpopulatie divers en daardoor bestand tegen zeer uiteenlopende omstandigheden. Ook kan er nog veel progressie bereikt worden in het duurzaam beheer en onderhoud van gras. In dit verband zijn waterbesparing en minder maaien wereldwijd actuele thema’s waar Barenbrug Research in investeert.       

 

Waterbesparing

Waterbesparing is wereldwijd een veelbesproken en belangrijk thema. Sinds afgelopen decennium worden we geconfronteerd met steeds extremere weersomstandigheden. Voorjaars- en zomerperiodes lijken meer en meer te worden gekenmerkt door langdurige droogte of juist extreme regenbuien. Door hitte en droogte ontstaat een grotere waterbehoefte bij gras in een periode waarin juist een toenemend tekort aan water overheerst. Het belangrijkste is natuurlijk dat er wereldwijd beschikking is over schoon drinkwater. Het gebruik van water voor irrigatie komt dus niet op de eerste plaats, maar is wel noodzakelijk voor de groei van gewassen zoals gras. De veranderende weersomstandigheden en toenemende schaarste leiden daarom tot hogere eisen aan de eigenschappen van het gras. Zo kan gras met langere wortels makkelijk meer water uit de bodem halen, waardoor er minder irrigatie nodig is.

 

Minder maaien

Een duurzaam grasbeheer wordt natuurlijk ook gekenmerkt door minder maaien. In het groeiseizoen kan gras veel massa produceren vanwege hoge temperaturen en veel licht. Dit betekent dat dan ook vaker moet worden gemaaid, wat meer arbeid, machinekosten en brandstof (fossiele energie) vraagt en resulteert in een verhoogde CO2-uitstoot. Barenbrug heeft veel geïnvesteerd in onderzoek naar de biomassaproductie van gras. Hieruit bleek dat niet alleen soorten onderling verschillen, maar dat juist binnen deze soorten, dus op ras-niveau, grote verschillen bestaan in groeihoogte en grasproductie. Het Green Earth-label kenmerkt de rassen die het minst gemaaid hoeven te worden, en er daardoor voor zorgen dat brandstof bespaard kan worden en de CO2-uitstoot afneemt.

 

Alle rassen en mengsels met het Green Earth-keurmerk zijn onafhankelijk getest door nationale en internationale onderzoeksinstellingen. Door op het gebied van duurzaamheid hoge eisen te stellen aan gras, wil Barenbrug graag samen met groenbeheerders bijdragen aan de gezondheid van onze planeet.

 

 

 

terug