Voedsel voor 9 miljard mensen

Binnen enkele decennia zal het aantal mensen op deze planeet uitgroeien tot negen miljard. Deze groei legt een druk op de algehele voedselproductie, want meer mensen betekent meer monden om te voeden. Er rust daarmee een zware verantwoordelijkheid op de schouders van elk bedrijf dat zich hier, direct of indirect, mee bezighoudt. Een verantwoordelijkheid die we niet uit de weg gaan, maar waaraan we graag een bijdrage leveren.

Voedsel voor 9 miljard mensen

Gras speelt een grote rol in de wereldwijde voedselproductie. Een groeiende wereldbevolking en een toenemende welvaart voor steeds meer mensen zorgen immers voor een grotere behoefte aan eiwitrijk voedsel, en dus voor een constant groeiende vraag naar zuivel. Gras staat aan de basis van voedzame zuivelproducten: het is de goedkoopste bron voor melkeiwit. Gras dat ontwikkeld is met de juiste genetica en technologie, zorgt voor een gezonde koe die de best mogelijke melk levert.

 

Om met het beschikbare landbouwareaal doelmatig in te kunnen spelen op de toenemende vraag naar zuivel, zal er een hogere productie ruweiwit per hectare, maar ook een hogere melkeiwitproductie per koe gerealiseerd moeten worden. Wanneer gras onvoldoende voedingsstoffen bevat, worden koeien vaak bijgevoerd met eiwitten als soja: producten die veel duurder zijn dan gras en dus zorgen voor hogere productiekosten en duurdere melk. Genoeg reden om ervoor te zorgen dat het gras alle benodigde voedingsstoffen bevat, zodat koeien niet met duur ruwvoer hoeven te worden bijgevoerd.

 

Dierlijke productiviteit verhoogd

Om boeren te helpen bij het vergroten van de zuivelproductie, ontwikkelden we zachtbladig rietzwenk met de optimale mix van structuur en voederwaarde. Dit gras verbetert de algehele gezondheid van koeien: deze hebben door zachtbladig rietzwenk veel minder last van pensverzuring, omdat de structuur in het gras zorgt voor meer herkauwen en een betere speekselproductie. Ook zorgen de hoge voederwaarde en verteerbare celwanden van het gras voor een hogere melkproductie per hectare en een hogere melkeiwitproductie per liter melk. Ten slotte maakt dit gras met extreem lange wortels optimaal gebruik van de mineralen in de bodem: het neemt moeiteloos stikstof, fosfaat en kalium op, op plaatsen die andere grassen niet meer kunnen bereiken. Hierdoor hoeven boeren aanzienlijk minder stikstof en fosfaat te strooien en wordt het milieu op haar beurt minder belast.

 

Kortom: met zachtbladig rietzwenk wordt het voor boeren makkelijker om in te spelen op de groeiende vraag naar zuivel, zodat ook in de toekomst de monden met voedzame zuivelproducten gevoed kunnen worden. Natuurlijk blijven wij constant op zoek naar andere manieren om de wereldbevolking te verzekeren van een mooie toekomst: dat is onze bijdrage aan een betere wereld voor de volgende generaties.

terug