Bemesten paardenweide

Bemesten en bekalken is van essentieel belang om je paardenweide in goede conditie te houden. Het is een fabel dat een schrale weide geschikt is voor paarden. Paarden hebben voedingsstoffen en sporenelementen uit gras nodig om goed te kunnen functioneren. Bovendien krijgen paarden in een schrale weide te veel zand binnen waardoor de kans op zandkoliek aanzienlijk toeneemt.

Bemesten paardenweide

Meststoffen leveren de nodige voedingstoffen voor planten om goed te kunnen groeien. Bovendien leveren meststoffen ook sporenelementen die worden opgenomen door het paard en een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van het dier. Kalk zorgt voor een goede pH-waarde in de bodem, wat nodig is voor een goede opname van de voedingsstoffen.
De conditie van de bodem is het uitgangspunt bij bemesting. Het is verstandig om elke vier tot vijf jaar een bodemanalyse te laten uitvoeren. Dit kan gedaan worden door een instituut zoals Eurofins.

 

Voor de groei van gras zijn met name stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) essentieel. Zonder deze voedingsstoffen groeit het gras onvoldoende en ontstaat er een open zode. Daarnaast dalen de graskwaliteit (voederwaarde) en de grasopbrengst als de weide te weinig of niet bemest wordt. Vraag je meststoffenleverancier een exacte berekening te maken voor jouw situatie op basis van een bodemanalyse. Ter illustratie staat in onderstaande tabel de behoefte aan voedingsstoffen bij groeiend gras voor een gemiddelde weide. Let op: dit is géén exact bemestingsadvies!

 

Nutriëntopname gras bij gemiddelde bodemtoestand en grasopbrengst (9000 kg drogestof per hectare)

Stikstof (N)

250 kg/ha

Fosfaat (P2O5) 90 kg/ha
Kalium (K2O) 270 kg/ha

Bemesten met dierlijke mest

Het voor- en najaar zijn de beste periodes om je weiland te bemesten met dierlijke mest, omdat een vochtige bodem de voedingsstoffen uit de mest beter opneemt. Je kan maximaal twintig ton dierlijke mest per hectare per gift gebruiken. Dierlijke mest kan je twee keer per jaar toedienen. Koeienmest is het meest geschikt voor een paardenweide.

Bemesten met kunstmest

Voor een maximale grasopbrengst moeten naast dierlijke mest meerdere kleine giften (4-6 keer per jaar) kunstmest gestrooid worden. Na het bemesten mogen paarden 14 dagen niet in de wei. De meststoffen moeten eerst goed door de bodem opgenomen worden. Zodra de mest is gezakt, kunnen de paarden veilig van het gras genieten. Door je weide in kleinere percelen te verdelen kan je de weides goed onderhouden en hoeven je paarden niet op stal te blijven.

Sporenelementen

Om goed te functioneren heeft een paard sporenelementen en mineralen nodig zoals selenium, zink, fosfor, koper en mangaan. De meeste paarden krijgen dit via het krachtvoer, maar als het gras met deze mineralen bemest is, is het ook mogelijk dit via weidegras toe te dienen. Mineralen uit het gras zijn goed opneembaar voor paarden. Gras van weides die niet bemest worden, zoals natuurweides, hebben een hoog fructaangehalte en bevatten vaak een scheve verhouding aan sporenelementen en mineralen. Voor de productie van eiwit is stikstof nodig. Indien een grasplant onvoldoende stikstof krijgt, maakt deze geen eiwit maar fructaan aan. Geef je paard dus nooit hooi of kuilvoer van natuurweides, maar uitsluitend van weides met goed paardengras dat goed bemest is. Een bodemanalyse is een belangrijk uitgangspunt om de bemesting en de dosering van sporenelementen te bepalen. Informeer bij je meststoffenleverancier naar beschikbare meststoffen en de adviesdosering.

Bekalken

Het toevoegen van calcium aan een weide (bekalken) zorgt voor een goede pH-waarde van de bodem. Hierdoor worden voedingsstoffen in de bodem beter opgenomen. Het najaar is de beste periode om de weide te bekalken. De juiste hoeveelheid wordt bepaald aan de hand van de uitslag van een bodemonderzoek. Na het bekalken mogen er tijdelijk geen paarden in de weide komen.

Een sterke groene weide voor jouw paard

Een mooie groene weide met een sterke zode en voldoende gras om je paard dagelijks te weiden. Dit is de wens van iedere paardenhouder. Helaas staan veel paarden nog steeds in vertrapte weides met gras dat voor koeien bestemd is. Dit kan verschillende gezondheidsproblemen tot gevolg hebben. Daarom heeft Barenbrug Horse Master® ontwikkeld.

 

Horse Master® is een uitgebalanceerd graszaadmengsel. Zo heeft een Horse Master® weide een sterke zode, een snelle hergroei en is het gewas structuurrijk en fructaanarm. Klik hier voor meer informatie over Horse Master®.

Waar kan je Horse Master kopen?

Wil je ook het beste gras voor jouw paard of pony? Koop Horse Master® bij een dealer bij jou in de buurt!

!

Inzaaien paardenweide

Inzaaien van een paardenweide kost even tijd en aandacht, maar daar staat tegenover dat je jarenlang plezier hebt van een uitstekende weide. Wil je meer informatie over het inzaaien van een paardenweide? Lees het hier.

Onderhoud paardenweide

Onderhoud aan een paardenweide is essentieel om een weide gezond en sterk te houden. Een paardenweide met een sterke zode verkleint het risico op blessures en ziektes zoals zandkoliek. Wil je meer weten over hoe je je paardenweide het beste kunt onderhouden? Lees het hier.

terug