Onderhoudskalender gazon

Januari Juli

• materiaal in orde maken

• onderhoudsplan maken

 

 

• maaien

 

 

 

Februari Augustus

• een grondmonster nemen

• laatste details van het materiaal

   in orde maken

 

 

• 1 keer per week iets hoger maaien

  (i.v.m. droogte)

• eind van de maand bemesten

 

 

Maart September
• bepaal een bemestingsschema n.a.v.

   het advies van de grondanalyse

• eerste meststofgift

• indien nodig een mosbehandeling

• eventueel verticuteren en doorzaaien

• eerste maaibeurt (niet korter dan

  4,5 cm maaien)

 

 

• afhankelijk van de groei: maaien

• beluchten

• indien nodig: onkruidbestrijding

• najaarsbemesting

 

 

 

 

 

April Oktober
• 1 à 2 maal maaien per week

• eind april een tweede meststofbeurt

geven (afhankelijk van de grondanalyse)

• doorzaaien van kale plekken

• hoger maaien

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei November
• 1 à 2 maal maaien per week

  eventueel een onkruidbestrijding

  toepassen

 

 

• afhankelijk van de weers-
  omstandigheden een van de 

  laatste maaibeurten geven

 

 

Juni December
• maaien

• veel bespeelde sportvelden doorzaaien

• beluchten

• topdressing

• nivelleren met grof rijnzand

• eventueel wat corrigeren met graszoden

• onderhoud van het materiaal

• de planning voor het volgend

  jaar voorbereiden