Ecologisch onderhoud van uw gazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trek vogels aan!

In een tuin zijn vogels vooral nuttige in plaats van schadelijke gasten! Wanneer u de grond heeft omgespit of geverticuteerd struinen ons vriendjes de grond af op zoek naar (soms schadelijke) insecten, die aan de oppervlakte zijn gekomen.

Plaats dus vooral voedertafels en nestkastjes in uw tuin om vogels aan te trekken. Ze zijn uitstekende insectenjagers en verwijderen regelmatig onkruidzaden!

En de kers op de taart: dit is een volkomen milieuvriendelijke aanpak!

 

Hergebruik de as uit uw open haard

Elk jaar gooit u na de winter de as uit uw open haard in de vuilnisbak. U weet misschien niet dat as van hout een kostbare bron is?

Wanneer het in de juiste dosis (70g/m2/jaar) verspreid wordt verhoogt de as van hout, die rijk is aan minerale zouten, de activiteit van micro-organismen en wormen, die het infiltreren van water bevorderen en zo mosgroei voorkomen.

Opgelet! Alleen de as van hout is herbruikbaar, niet de as van kolen of van behandeld/geverfd hout!

 

De invloed van uw tuin op het milieu

Een stuk tuin vangt evenveel CO2 en produceert evenveel zuurstof als een stuk bos van dezelfde grootte. Een gazon werkt als een filter dat het doordringen van vervuilende deeltjes in het grondwater beperkt. Op dezelfde manier verandert een groot deel van de besmettelijke stoffen in ongevaarlijke deeltjes in de grond van uw gazon.

Bovendien zorgt uw tuin voor een uitstekende geluidsisolatie en verfrist hij de vervuilde lucht!

Daarentegen heeft het onderhoud van een mooi gazon wel invloed op het milieu. Ten eerste bezorgen grasmaaiers geluidsoverlast, thermische grasmaaiers stoten broeikasgassen uit en beide zorgen voor een stijging van uw energieverbruik. Bovendien vermindert te kort gemaaid gras de biodiversiteit omdat bepaalde soorten zich niet in het gras kunnen ontwikkelen.

Sproeien verhoogt uw waterverbruik en het is ook betreurenswaardig dat kunstmest, insecticiden en andere onkruidverdelgers zich in de bodem verspreiden.

Daarom is het moeilijk om te bepalen of de impact van een goed onderhouden tuin nu positief of negatief is voor het milieu, waarbij het antwoord waarschijnlijk in het midden ligt

 

Gebruik uw gemaaide gras als compost

U kunt het gemaaide gras gebruiken als natuurlijke meststof. Het heeft het voordeel dat het vochtig is en rijk aan stikstof, maar in grote hoeveelheden klinkt het in en gaat het gisten, hetgeen problemen geeft bij het composteren.

Om het gras tot goede compost te verwerken moet het vermengd worden met grovere, drogere stoffen, die minder stikstof en meer koolstof bevatten, zoals bijvoorbeeld de hele winter opgeslagen bladeren, droge takken van door de maaier vermaalde droge bloemenstelen, twijgjes en gehakselde takken.