Privacy & Cookies

Barenbrug respecteert de privacy van alle relaties en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de producten en diensten van Barenbrug Holland B.V. (hierna te noemen: ‘Barenbrug’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’), statutair gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 10021227. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

 

Op onze website zijn links opgenomen naar websites van derden. Barenbrug is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

  • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
  • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
  • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer; uitsluitend indien benodigd voor het verrichten van betalingen;
  • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
  • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens.

 

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u een zakelijke relatie met ons aangaat, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij verkrijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld ten behoeve van het uitvoeren van een opdracht of dienstverlening van derden.

 

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • Vanwege een wettelijke verplichting;
  • Met uw toestemming;
  • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

 

Zakelijke relaties

Wij verwerken contactgegevens van medewerkers van klanten, opdrachtgevers, telers, leveranciers, distributeurs, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie hebben met als doel deze relatie te onderhouden, uit te breiden, een overeenkomst te sluiten en/of de administratieve afwikkeling van een opdrachtovereenkomst uit te kunnen voeren.

 

Sollicitaties

Om uw sollicitatie te kunnen behandelen, verwerken wij uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als u aangeeft in de toekomst opnieuw in aanmerking te willen komen voor een vacature, dan kunnen wij uw persoonsgegevens langer opslaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn.

 

Beveiliging

Wij behandelen uw persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder maken wij gebruik van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Gebruik van dit coderingssysteem zorgt ervoor dat de gegevens die via het internet tussen u en onze systemen worden verstuurd, vertrouwelijk blijven.

 

Verstrekking aan derden

Ten behoeve van het uitvoeren van specialistische werkzaamheden, kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens met derden delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afhandeling van verzendingen per post. Wij verplichten deze derden om uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en wij beperken dit delen tot een absoluut minimum.

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen die niet rechtstreeks een opdracht voor ons uitvoeren, behalve wanneer enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

 

Aanpassen/verwijderen persoonsgegevens

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt, behalve wanneer enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Hiervoor kunt u contact met ons op nemen.

Website

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.

 

De meeste internet browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Welke cookies gebruiken we op onze website(s)?

 

Permanente cookies

Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

Sessie cookies

Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.

 

Google Analytics cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

 

Social media cookies

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of YouTube, of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

 

Tracking cookies van onszelf

Een tracking cookie vragen we op zodra u onze website bezoekt. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Contactformulier

Als u het contactformulier invult, vragen wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om te voldoen aan uw verzoek.

 

Reactie/beoordeling

Onze website biedt u de mogelijkheid om een reactie of een beoordeling te plaatsen. Hiervoor vragen we uw naam en e-mailadres. Uw e-mailadres gebruiken we uitsluitend om u, indien nodig, te beantwoorden.

 

Digitale nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Onderaan iedere digitale nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van Barenbrug, dan kunt u contact met ons opnemen. Mocht een wijziging van onze privacyverklaring nodig zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 juni 2018.