Duurzame recreatie: golf

Ook binnen de golfsector krijgt men steeds meer oog voor duurzaamheid. Het gaat niet alleen om het krijgen van meer natuur op de golfbaan, maar ook om het beheer van tees, fairways en vooral greens. Dit vindt op een steeds meer verantwoorde manier plaats, zónder daarbij concessies te doen aan de speltechnische kwaliteit van de baan.

Duurzamer golfbaanbeheer

Zuiniger omgaan met water voor beregening, het terugdringen van chemische middelen en een lager meststoffenverbruik zijn criteria voor een duurzamer beheer van golfbanen. Zo zijn in Nederland door de Golf Environment Organization (GEO) al twintig golfbanen gecertificeerd onder het Committed to Green-programma van de Europese Golf Associatie. 

 

GEO benoemt zes aspecten van duurzaamheid: water, energy & resources, environmental quality, landscape & ecosystems, people & communities en products & supply chains. De door Barenbrug, onder de naam Green Earth, ontwikkelde producten sluiten hier naadloos op aan en dragen bij aan een duurzamer golfbaanbeheer in Nederland en het buitenland.

 

Video

Meer weten over het Green Earth-keurmerk?

Het Green Earth-keurmerk staat voor vier concrete eisen waaraan grasmengsels moeten voldoen om voor dit duurzaamheidskeurmerk in aanmerking te komen: minder gebruik van water, minder gebruik van meststoffen, minder gebruik van pesticiden en minder maaien. Meer weten?

Vind een dealer bij
u in de buurt
Verkooppunten
terug