Minder pesticiden

Op sportvelden, gazons en golfbanen kunnen stresssituaties voorkomen die grasziektes (schimmels) tot gevolg hebben. Ook het veranderende klimaat is hier debet aan. Schimmels manifesteren zich op uiteenlopende manieren en kunnen in ernstige mate de grasmat aantasten en de spelkwaliteit verminderen. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is hier de boodschap. Feit blijft dat er steeds minder effectieve (chemische) middelen voorhanden zijn om ziektes te voorkomen of te bestrijden.

Bestrijdingsmiddelen

Door gebruik te maken van producten met daarin grasrassen met de beste cijfers voor ziekteresistentie, kan bespaard worden op de kosten van pesticiden. De kwaliteit blijft daarbij behouden en de duurzaamheid neemt toe.

 

Onderzoek

Binnen het Barenbrug-kweekprogramma wordt geselecteerd op genetische raseigenschappen, zoals resistentie tegen rooddraad, dollar spot en fusarium. Over de hele wereld worden nieuwe rassen getest op deze ziektes. Alleen de beste rassen komen in aanmerking voor aanmelding op nationale rassenlijsten. Deze rassen worden bij aanmelding op de rassenlijst getest door onafhankelijke instituten als PPO in Nederland, Bundessortenamt in Duitsland en STRI in Groot-Brittannië. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in respectievelijk de GrasgidsRegelSaatgutMischungen (RSM) en STRI Turf Seeds Bulletin.

 

Daarnaast vinden uitgebreide proeven plaats om met de juiste rascombinaties ook de meest ziekteresistente mengsels te vinden.

 

Figuur 4 geeft een overzicht van de prestaties van Barenbrug-rassen in de STRI-lijst ten opzichte van het gemiddelde. De nieuwste rassen fijne uitlopervormende roodzwenken van Barenbrug hebben gemiddeld een 30% hogere resistentie tegen rooddraad dan de gemiddelde score op de STRI Turf Seeds 2011!

Weergave van resistenties tegen rooddraad

Figuur 4: Weergave van resistenties tegen rooddraad voor drie Barenbrug-rassen fijn uitlopervormend roodzwenk (FRT) ten opzichte van het gemiddelde uit de STRI-lijst 2011.

Bron: STRI Turfgrass Seeds 2011

Rooddraadresistentie voor gewoon roodzwenkgras

Figuur 5 toont de rooddraadresistentie voor gewoon roodzwenkgras (FRC). Gemiddeld bedraagt de score 5,2 terwijl de nieuwste Barenbrug-rassen gemiddeld boven de 8 scoren. Met deze nieuwe rassen wordt de kans op rooddraadinfectie behoorlijk verkleind, zelfs bij lagere bemestingsinput. De ziekteresistentie van de Green Earth-producten is 35% hoger dan die van reguliere producten.

Bron: STRI Turfgrass Seeds 2011

Video

Meer weten over het Green Earth-keurmerk?

Het Green Earth-keurmerk staat voor vier concrete eisen waaraan grasmengsels moeten voldoen om voor dit duurzaamheidskeurmerk in aanmerking te komen: minder gebruik van water, minder gebruik van meststoffen, minder gebruik van pesticiden en minder maaien. Meer weten?

Vind een dealer bij
u in de buurt
Verkooppunten
terug