Minder water

Het afgelopen decennium zijn we geconfronteerd met steeds extremere weersomstandigheden. Voorjaars- en zomerperiodes lijken meer en meer te worden gekenmerkt door langdurige droogte of juist extreme regenbuien. Water is echter van essentieel belang voor kieming, vestiging en groei van gras. De veranderende weersomstandigheden leiden daarom tot hogere eisen aan de eigenschappen van het gras.

Waterbehoefte

De producten met het Green Earth keurmerk zorgen door hun beperkte waterbehoefte tot een besparing van maximaal 70% op het watergebruik. Hiermee dragen deze producten substantieel bij aan de duurzaamheid van gras voor recreatie. Door hitte en droogte ontstaat een grotere waterbehoefte bij gras in een periode waar juist een toenemend tekort aan water overheerst. 

 

Doordat de producten met het Green Earth keurmerk bestaan uit een perfect afgestemde mix van rassen, is minder water nodig en wordt zelfs in de zomer water bespaard! Deze rassen, die substantieel minder water behoeven, blijven uiteraard wel presteren en behouden minimaal dezelfde kwaliteit.

Onderzoek

Dankzij meerjarig onafhankelijk onderzoek in het zomers extreem droge en hete Italië, is een grote hoeveelheid data verkregen met betrekking tot de droogtetolerantie van gras. Tot nu toe wisten we al dat bepaalde grassoorten beduidend minder water nodig hebben voor optimale groei dan anderen. Rietzwenkgras is zo’n soort die dankzij een stevige blad- en stengelstructuur én een diep wortelgestel goed scoort op droogtetolerantie. Het bekende Italiaanse onderzoeksinstituut Landlab toonde niet alleen aan dat verschillen aanwezig zijn tussen de grassoorten (bv. tussen Engels raai en rietzwenkgras) maar ook dat er verschillen zijn waar te nemen binnen de grassoorten, dus tussen de rassen! Selectie van het juiste veldbeemdras in het Green Earth product Water Saver bijvoorbeeld geeft een enorm verschil ten aanzien van de waterbehoefte! 

 

Meer weten over veldbeemdgras, klik hier.

 

Bij het onderhoud in de zomer kan 40% tot 70% water worden bespaard ten opzichte van regulier beheer, zonder concessies te doen op kwaliteit. Een belangrijke reden voor de maximale besparing op beregeningswater is dat het ras Barimpala is opgenomen in Water Saver.

Figuur 1: Kwaliteitsverschillen veldbeemdrassen bij langdurige droogte.

Het verschil in gazonkwaliteit bij veldbeemdrassen onderling is significant. Barimpala bewijst in figuur 1 de beste veldbeemd onder droge omstandigheden te zijn. Figuur 1 laat zien dat veldbeemdgras onmisbaar is voor goede prestaties bij verminderd watergebruik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Gazonkwaliteit diverse mengsels zomer 2007

 

Duidelijk is dat het Green Earth-gras Water Saver het beste scoort op droogtetolerantie. Water Saver blijft langer groen en geeft een sneller herstel na een droogteperiode. Een mengsel van Engels raaigras en veldbeemdgras presteert redelijk goed onder droge omstandigheden mits de juiste veldbeemd wordt gekozen. 100% Engels raaigras blijkt het minst duurzaam wat betreft watergebruik maar ook hier geldt dat selectie van specifieke droogte-’vriendelijke’ rassen voor een iets vlotter herstel kunnen zorgen na droogte.

 

Bron: Landlab 2008Bron: Landlab 2008

 

Video

Meer weten over het Green Earth-keurmerk?

Het Green Earth-keurmerk staat voor vier concrete eisen waaraan grasmengsels moeten voldoen om voor dit duurzaamheidskeurmerk in aanmerking te komen: minder gebruik van water, minder gebruik van meststoffen, minder gebruik van pesticiden en minder maaien. Meer weten?

Vind een dealer bij
u in de buurt
Verkooppunten
terug