Overheden kopen duurzaam in

De ambities van de Europese Unie en de nationale overheden op het gebied van duurzaamheid liegen er niet om: vanaf 2015 moeten alle overheden honderd procent duurzaam inkopen. De Rijksoverheid koopt vanaf 2010 nagenoeg alles al duurzaam in. Lagere overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen, zijn ook op de goede weg. Het inkopen van duurzame producten door overheden gaat verder dan de aanschaf van papier, kantoormateriaal of schoonmaakmiddelen.

Duurzaamheid van het groen

Ook het groen dat overheden beheren, wordt op een steeds duurzamere manier aangelegd en onderhouden. 

 

Concrete kenmerken die de duurzaamheid van dit groen bepalen, zijn: binding van CO2, productie van zuurstof, minder uitspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater, vermindering van de gezondheidsrisico’s door gereduceerd gebruik van bestrijdingsmiddelen en economische waardestijging van grond.

 

Grasmengsels hebben een grote invloed op de duurzaamheid van het groen. Graszaad met een

hoge kiemenergie zorgt bijvoorbeeld voor een snelsluitende graszode waarin onkruid geen kans krijgt. Dat maakt bestrijdingsmiddelen overbodig. Ook eigenschappen als ziekteresistentie, droogtetolerantie en mineralenbenutting van het gras zijn belangrijk voor de duurzaamheid van het groen. Grasplanten dragen verder bij aan de duurzaamheid van het groen doordat ze CO2 uit de lucht halen en zuurstof teruggeven. Per dag kan een sportveld 400 kg CO2 vastleggen in de bodem. Samen met bos en algen vormt gras hiermee de top drie van beste CO2-binders op aarde.

Video

Meer weten over het Green Earth-keurmerk?

Het Green Earth-keurmerk staat voor vier concrete eisen waaraan grasmengsels moeten voldoen om voor dit duurzaamheidskeurmerk in aanmerking te komen: minder gebruik van water, minder gebruik van meststoffen, minder gebruik van pesticiden en minder maaien. Meer weten?

Vind een dealer bij
u in de buurt
Verkooppunten
terug