SOS toonaangevende technologie

Op de markt worden tetraploïde Engels raaigrassen als een goed alternatief gezien voor SOS op sportvelden. Tetra’s groeien over het algemeen snel, de kwaliteit bij een temperatuur van maar 6°C en de snelle vestiging van SOS heeft het niet. Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek (zie de tabel).

 

Tetraploïde raaigrassen

Tetraploïde raaigrassen halen het niet bij Westerwolds raaigrassen als het gaat om groei of vestiging bij lage bodemtemperaturen. De huidige beschikbare rassen hebben weinig voordelen ten opzichte van recreatiegrassen op het gebied van betredingstolerantie.

 

Huidige tetraploïde rassen worden verkocht als alternatief voor SOS voor recreatievelden die de laatste tijd succesvol leken te zijn bij het renoveren en doorzaaien van sportvelden in verschillende tijden van het jaar, met name buiten het groeiseizoen.

 

Tetra’s groeien over het algemeen snel, maar het vermogen om te kiemen bij een temperatuur van maar 6°C en de snelle vestiging van SOS hebben tetra’s niet. Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek.

 

Uitgebreid onderzoek door organisaties als STRI bewijzen dat tetraploïden weinig voordelen bieden als permanente oplossing. Dit is te wijten aan slechte zodedichtheid en betredingstolerantie.

SOS - Super Over Seeding

Het hoofddeel in ons SOS mengsel is een ras dat snel vestigt (Lolium multiflorum westerwoldicum) en de eigenschappen heeft van een sport en recreatiegras. Het is de derde generatie eenjarig raaigras met sport- en gazoneigenschappen. SOS heeft bewezen goede prestaties te kunnen leveren op sportvelden!

 

De component in SOS levert een snelle oplossing – niets op de markt kiemt of groeit sneller bij lage temperaturen. Engels raaigrasrassen zoals Barminton zijn blijvend in het SOS mengsel en hebben dat ook in Engeland en Schotland al bewezen.

Zie de tests!

De goede eigenschappen van SOS bleven niet onopgemerkt en een aantal bedrijven hebben geprobeerd dit succes te kopiëren. Om dit te weerleggen heeft bij Barenbrug Research een kiemtest plaatsgevonden onder laboratoriumomstandigheden, gericht op de vraag: is de kieming van tetraploïde Engels raaigrasrassen hoger dan dat van SOS?

 

Na 21 dagen waren de resultaten duidelijk; eenjarig raaigras vestigt veel sneller dan tetraploïde rassen onder koude omstandigheden. De resultaten zijn zichtbaar in onderstaande tabel.

SOS

Ook SOS is uitstekend geschikt als doorzaaimengsel later in het jaar. De grote voordelen van SOS zijn de kieming onder lage temperatuur en de extreem snelle vestiging. De grasbezetting kan met SOS zeer snel worden verhoogd en ook het speelseizoen kan zo worden verlengd.

Klik hier voor meer informatie over SOS.