Straatgras, de nachtmerrie van elke greenkeeper en fieldmanager

Ga straatgras te lijf!Straatgras (Poa Annua) is één van de meest voorkomende grassoorten. Het is een eenjarig, soms tweejarig en in een enkel geval overblijvend beemdgras (Poa) met een korte beworteling. Straatgras bloeit op jonge leeftijd en wordt niet hoger dan 25 tot 30 centimeter. De plant blijft meestal echter veel kleiner.

Plant Poa annua/straatgrasStraatgras herkennen

Straatgras is over het algemeen makkelijk te herkennen. Zo komt het jongste blad van straatgras gevouwen te voorschijn, dit wordt ook wel gevouwen spruit genoemd. Het blad heeft aan de basis geen oortjes en het ongeribde blad is aan de achterzijde dof en vaak bleekgroen van kleur. Dit kleurverschil is in grasmatten vaak duidelijk te zien. Ten slotte heeft Poa Annua een lang en melkwit tongetje. In het veld is straatgras vooral aan de weelderige zaadvorming te herkennen. Straat bloeit namelijk jaarrrond. Ribben ontbreken in het blad van straatgras, hierdoor is het blad slap en golvend.

 

Slechte betredingstolerantie

Straatgras verdraagt betreding matig tot slecht. Dit komt mede door de ondiepe beworteling. Hierdoor wordt het gras snel weggeschopt of geslagen, dit kan vele kale plekken opleveren die de spelkwaliteit op een sportveld of een golfbaan behoorlijk naar beneden brengen.

Zeer slechte optische kwaliteit van straatgras.Optische kwaliteit straatgras

De optische kwaliteit van straatgras is zeer slecht. Het gras verkleurt bij een matige voedingstoestand van middengroen naar lichtgroen. Onder droge omstandigheden blijft de kleur van straatgras niet hetzelfde. Wanneer de vochttoestand in de toplaag te laag is, verkleurt het direct naar lichtgroen en gaat het vervolgens weelderig bloeien.

 

Vroege kieming

Straatgras kiemt al bij lage bodemtemperaturen van zo’n 7 tot 8 °C. Dus wanneer velden zijn kaalgespeeld, komt straatgras er vaak als eerste door, omdat de meeste grasmengsels pas kiemen bij hoge temperaturen. De kale plekken worden dus snel opgevuld en er ligt in ieder geval een groene grasmat, dat is altijd nog beter dan niks. Toch weegt dit voordeel niet op tegen de nadelen. Met bijvoorbeeld SOS van Barenbrug, wordt de strijd aangegaan met straatgras. Dat kiemt namelijk al bij zo’n 6 °C, hierdoor heeft straatgras bijna geen kans om zich te vestigen.

Niet duurzaam

Duurzaam grasbeheer is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Straatgras behoeft een grote hoeveelheid water en meststoffen. Duurzaam grasbeheer is met straatgras niet mogelijk. Milieuschade is dus het gevolg van dit grasplantje.

 

Een grote stressfactor voor straatgras is droogte. Het reageert hierop door overdadig te gaan bloeien. Al die bloeipluimen maken het grasveld er niet fraaier op. Stressomstandigheden vormen voor straatgras dus aanleiding om voor nageslacht te zorgen. Het probeert zich door de vorming van zaadpluimen in stand te houden. Wanneer dit veel gebeurt, is er voor straatgras geen houden meer aan en zal het zicht overal vestigen.

 

Straatgras is erg gevoelig voor ziektes. Fusarium en dollar spot zijn de meest voorkomende ziektes in grasmatten die straatgras bevatten. Door deze ziektes kan de grasmat ernstig beschadigd worden.

Verdraagt kort maaien

Straatgras kan zelfs bij een maaihoogte van 0,5 cm of lager bloeien en kiemkrachtig zaad leveren en dit meerdere keren per jaar. Bij kort maaien zijn er veel grassen die doodgaan, straatgras dus niet.

 

Viltvorming

Bij veel regenval vormt zich logischerwijs een natte toplaag. Een natte toplaag is meer verdichtinggevoelig dan een droge. Door natte omstandigheden is er een slechte vertering van afgestorven stengels en wortels en hierdoor vormt zich een dikke viltlaag. Zo wordt een situatie gecreëerd waarin straatgras zich makkelijk vestigt door de ondiepe beworteling. Door de viltlaag kan het water niet naar onverzadigde plekken en dit kan vervolgens weer wateroverlast veroorzaken.

Strijd aangaan met straatgras

De meeste grasmengsels gaan ten onder tegen straatgras. Dat komt door de zeer snelle kieming van straatgras. Het kiemt en vestigt zich vaak eerder dan de meeste grasmengsels. Bij Barenbrug hebben we echter mengsels die nóg sneller zijn. Een voorbeeld is het ijzersterke RPR, dat kiemt zeer snel en vormt een extreem sterke grasmat die straatgras bijna geen kans geeft zich te vestigen.

Lees hier meer over RPR.

 

Een andere oplossing is SOS. Vooral in de wintermaanden is SOS een topper, het kiemt namelijk al bij zo’n 6 °C. Dat is eerder dan straatgras dat bij zo’n 8 °C kiemt. SOS is dus ook een serieuze uitdager van straatgras.

Lees hier meer over SOS.

Nachtmerrie van de greenkeeper en fieldmanager

Straatgras zorgt zeer snel voor het vullen van de grasmat en het is in ieder geval groen. Dit is dan ook direct het enige voordeel van straatgras en dit weegt zeker niet op tegen alle nadelen die hiervoor genoemd zijn. Straatgras, met alle nare gevolgen van dien, kan de greenkeeper & fieldmanager vele slapeloze nachten bezorgen.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en oplossingen voor straatgras op sportvelden, klik dan hier
Wilt u meer weten over straatgras op golfbanen, klik dan hier

 

Barenbrug Sidekick: advies bij in- en doorzaaienBarenbrug Sidekick - Jouw app voor perfect gras

Helaas is straatgras niet het enige gras dat een perfecte grasmat in gevaar brengt. Elke grasmat is uniek en dat zorgt ervoor dat het in de praktijk soms lastig is om een bepaald mengsel te kiezen en dan ook nog te weten wanneer dit moet worden ingezaaid en/of doorgezaaid. Hiervoor heeft Barenbrug nu de handige app Barenbrug Sidekick ontwikkeld om de gebruiker te helpen. Via de app is het mogelijk om de grasmat te beoordelen, grassen te herkennen en op basis daarvan advies en tips te krijgen.

Klik hier om de Barenbrug Sidekick app te downloaden.