‘SOS is perfect uit koude winter gekomen’

Piet Jetze Faber is coördinator van de Gemeente Het Bildt in Friesland. Hij zaaide afgelopen zomer de sportvelden door met SOS®. Zijn conclusie is dat ondanks de extreme kou van afgelopen winter het gras er beter voor staat dan in het voorjaar van 2008. In de gemeente Het Bildt, waar Faber werkt, liggen vijf dorpen te weten st Anna Parochie, St Jacobiparochie, Minnerstga, Vrouwenparochie en Oude Bildtzijl. Samen met terreinmeester Meinand Bruinsma beheert Faber elf voetbal- en trainingsvelden en vijf kaatsvelden.

 

De velden worden in de gemeente zeer intensief gebruikt. Naast de plaatselijke voetbalverenigingen worden enkele velden ook iedere dag door scholen gebruikt en ook kaatsen is in deze streek een veelbeoefende sport. Al deze sporters trainen op dezelfde velden en spelen er hun wedstrijden.

 

Zelfs onder deze ijsbaan kwam SOS prima te voorschijn

 

Zelfs onder deze ijsbaan kwam SOS® prima te voorschijn

 

Langdurig gebruik

De overwegende kleivelden komen door het intensieve en langdurige gebruik pas in het begin van de zomer vrij voor het groot onderhoud. Daarom besloot Faber afgelopen zomer alle velden door te zaaien met het nieuwe doorzaaimengsel SOS®. De meeste velden werden in juni doorgezaaid. Na een zeer snelle opkomst kwam de zeer droge maand juli. Faber: “Door de droogte hadden de velden het zwaar, maar het is wonderbaarlijk hoe goed de nieuwe grasplanten zich vestigen.”

 

De enthousiaste coördinator gebruikte voor de doorzaai 250 kilo SOS® per veld. In augustus begon het voetbal weer en de velden lagen er prima bij. In oktober zijn de velden bezand zodat er tijdens de vochtige herfst er voldoende grip is voor de sporters.

 

Goed uit winter

Volgens Faber kunnen de velden pas helemaal goed beoordeeld worden, na de strenge winter van afgelopen jaar. Zijn conclusie is dat er ondanks de extreme kou meer gras op de zwaar betreden trainingsvelden staat dan andere jaren. Dit zou onder andere kunnen komen door de zeer goede beworteling van SOS®.

Maar afgelopen winter werd er niet alleen gevoetbald. In verschillende plaatsen zetten de friezen in de winter een veld onder water om de plaatselijke bevolking van de ijspret te laten genieten. En als de dooi begint, laten ze het water wegstromen en worden de velden weer gebruikt door de sportverenigingen. Ook de onder gelopen velden laten een goede grasmat zien, merkt Faber op.