SOS, nieuw concept voor sportvelden

SOS® is een innovatief graszaadmengsel met extreem snelle kieming en vestiging, zelfs bij doorzaai in de winter. SOS® kiemt en vestigt zich veel sneller dan Engels raaigras. Velden met speelschade worden in een véél korter tijdsbestek hersteld tot de vereiste hoge grasbezetting. Hierdoor is de ‘hersteltijd' na doorzaai sterk gereduceerd:


• met 15 dagen, bij doorzaai ná het speelseizoen
• gehalveerd, bij doorzaai in de winter, zelfs bij lage bodemtemperaturen.

Het SOS® concept voorziet in een dichte grasmat gedurende het hele jaar en een verhoging van het aantal mogelijke speeluren per veld.

Klik hier voor meer productinformatie