Bermen en dijken - Vraag & antwoord

 

Wat is bodembemesting? [Top]

Bodembemesting is het verrijken van de bodem door middel van een organische of een chemische meststof. Deze meststoffen bevatten altijd stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K). Op de verpakking van meststoffen staan deze waarden altijd vermeld. Omdat de grasplanten nu de juiste voedingsstoffen krijgen, zullen ze beter groeien.

Wanneer kan ik het beste zaaien? [Top]

Het beste resultaat wordt verkregen als er voldoende vocht aanwezig is en de grond enigszins is opgewarmd. Het voorjaar (april - mei) en het najaar (augustus - september) zijn daarom de meest geschikte maanden om gras in te zaaien. Overigens kunt u, behalve in de winter of periodes van extreme hitte, het hele jaar inzaaien.Wanneer moet ik na inzaai voor de eerste keer maaien? [Top]

Als het gras een hoogte heeft bereikt van ca. 10 cm moet u voor het eerst maaien. U kunt er dan ongeveer 3 cm af maaien. Bij de tweede maaibeurt kunt u de maaier instellen op 4 à 5 cm. Een gazon mag nooit lager gemaaid worden dan 3 cm! Belangrijk bij het maaien is dat de messen scherp zijn. Anders kan het zijn dat de bladeren worden afgescheurd. Na de eerste maaibeurten moet het maaisel worden afgevoerd, om vervilting te voorkomen.Hoe bepaal ik de mestgift? [Top]

Door de grond te laten onderzoeken kunt u precies laten bepalen wat de grond nodig heeft om de grasplant optimaal te laten groeien. Bepaalde voedingsstoffen zijn van groot belang voor de plant. Bovendien is het belangrijk om te zorgen voor de juiste zuurgraad (pH-waarde). In het grondonderzoek wordt zowel de pH- als de voedingsstoffentoestand gemeten. Bij de uitslag van het grondonderzoek krijgt u meestal een advies over welke en hoeveel meststoffen u moet strooien.Hoe kan ik het beste onkruiden bestrijden? [Top]

De meeste onkruiden zullen na veelvuldig maaien en regelmatig bemesten vanzelf verdwijnen. Geïsoleerde onkruiden zoals paardenbloem en boterbloem dient u handmatig te verwijderen met een mes of een speciale onkruidsteker. U kunt ook besluiten om een onkruidbestrijder te gebruiken. De grasmat moet dan minimaal één jaar oud zijn. Momenteel worden er wel steeds meer middelen verboden.