Gazon en openbaar groen - Vraag & antwoord

Wat is verticuteren? [Top]

Verticuteren is het verwijderen van mos en vilt en het doorsnijden van ondergrondse wortels. Met deze methode blijft de bovenlaag van het gazon luchtig; verstikking wordt op deze manier voorkomen.

 

Wanneer kan ik het beste zaaien? [Top]

Het beste resultaat wordt verkregen als er voldoende vocht aanwezig is en de grond enigszins is opgewarmd. Het voorjaar (april - mei) en het najaar (augustus - september) zijn daarom de meest geschikte maanden om gras in te zaaien. Overigens kunt u, behalve in de winter of tijdens periodes van extreme hitte, het hele jaar inzaaien.

 

Wat is de ideale maaihoogte? [Top]

De ideale maaihoogte is 3 cm.

 

Wat is doorzaaien? [Top]

Doorzaaien is de bestaande grasmat voorzien van nieuw gras. Het grasbestand, als je er niks aan doet, verandert in de loop der jaren van samenstelling. Met doorzaaien breng je nieuw gras in de grasmat van een soort die u erin wil hebben. Doorzaaien gebeurt meestal met een kwart van de normale inzaaihoeveelheid. De beste maanden om door te zaaien zijn april, mei, augustus en september.

 

Wat is bodembemesting? [Top]

Bodembemesting is het verrijken van de bodem door middel van een organische of een chemische meststof. Deze meststoffen bevatten altijd stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K). Op de verpakking van meststoffen staan deze waarden altijd vermeld. Omdat de grasplanten nu de juiste voedingsstoffen krijgen, zullen ze beter groeien.

 

Wanneer moet ik na inzaai voor de eerste keer maaien? [Top]

Als het gras een hoogte heeft bereikt van ca. 10 cm, moet u voor het eerst maaien. U kunt er dan ongeveer 3 cm af maaien. Bij de tweede maaibeurt kunt u de maaier instellen op 4 à 5 cm. Een gazon mag nooit lager gemaaid worden dan 3 cm! Belangrijk bij het maaien is dat de messen scherp zijn. Anders kan het zijn dat de bladeren worden afgescheurd. Na de eerste maaibeurten moet het maaisel worden afgevoerd, om vervilting te voorkomen.

 

Met welke soort maaier kan ik het beste maaien? [Top]

Het mooiste maaibeeld krijgt u door te maaien met een kooimaaier. Belangrijk daarbij is dat er niet te hard gereden wordt en de messen scherp zijn. Een kooimaaier knipt het gras. Een cirkelmaaier slaat het gras eraf. Dit geeft een minder mooi maaibeeld dan een kooimaaier.

 

Hoe bepaal ik de mestgift? [Top]

Door de grond te laten onderzoeken kunt u precies laten bepalen wat de grond nodig heeft om de grasplant optimaal te laten groeien. Bepaalde voedingsstoffen zijn van groot belang voor de plant. Bovendien is het belangrijk om te zorgen voor de juiste zuurgraad (pH-waarde). In het grondonderzoek wordt zowel de pH- als de voedingsstoffentoestand gemeten. Bij de uitslag van het grondonderzoek krijgt u meestal een advies over welke en hoeveel meststoffen u moet strooien.

 

Hoe kan ik het beste onkruiden bestrijden? [Top]

De meeste onkruiden zullen na veelvuldig maaien en regelmatig bemesten vanzelf verdwijnen. Geïsoleerde onkruiden zoals paardenbloem en boterbloem dient u handmatig te verwijderen met een mes of een speciale onkruidsteker. U kunt ook besluiten om een onkruidbestrijder te gebruiken. De grasmat moet dan minimaal één jaar oud zijn. Momenteel worden er wel steeds meer middelen verboden.

 

Hoe vaak moet ik beregenen? [Top]

Een veel gemaakte fout met beregenen is dat men het te vaak doet. Iedere avond beregenen is niet nodig. Het is beter om in één keer veel te geven dan heel vaak een klein beetje. Als u vaak een klein beetje geeft, blijft de bovenste laag vochtig. Dit vindt straatgras (de grassoort die we niet in het gazon willen hebben!) heel fijn en zal hard gaan groeien. Gras kan tegen een stootje. Wordt dus niet zenuwachtig als het gras een beetje geel kleurt!

 

Wat is straatgras (of tuintjesgras)? [Top]

Straatgras is een grassoort die niet door de graszaadleverancier geleverd wordt. In veel gronden komt de soort van nature voor en zit er voor vele jaren zaad in de grond. Straatgras heeft als eigenschap dat het wel tien keer per jaar kan bloeien. Dit zorgt ervoor dat er ook tien keer per jaar zaad gevormd wordt. Dit zaad valt weer op de grond en zal daar blijven totdat het de kans krijgt om te groeien. Het is een hardnekkige grassoort die bijna niet te bestrijden is. Het is onder ander te herkennen aan de manier van bloeien: het bloeit onder het maaiveld!

 

Welke voorbereidingen zijn noodzakelijk voor een goed gazon? [Top]

Het beste is dat u eerst een groenbemester zaait. Een groenbemester maakt de grond goed rul en vijzelt het bestanddeel aan organische stoffen in de grond flink op. U moet dan wel voldoende tijd hebben. Indien u direct wilt inzaaien, kunt u de grond vruchtbaar maken door gedroogde koemest of natuurcompost door de grond te mengen. In beide gevallen dient u de grond twee keer te spitten en met een hark goed te egaliseren. Een geëgaliseerd gazon ziet er veel mooier uit. Neem hiervoor de tijd, want een goed aangelegd gazon kan tientallen jaren mee.

 

Welk graszaadmengsel moet ik gebruiken? [Top]

Voordat u een graszaadmengsel voor uw gazon kiest, moet u weten wat het doel is van het gazon. Is het voor spelende kinderen en ravottende honden of wilt u een gazon dat er heel mooi uitziet en dat bijna niet betreden wordt? Voor een sterk gazon kunt u kiezen voor SOLIDE-speelgazon, een graszaadmengsel dat zéér goed tegen betreding kan.
Voor een mooi siergazon kunt u beter kiezen voor ROYAL-siergazon. Dit graszaadmengsel heeft een heel mooi uiterlijk, maar kan minder goed tegen betreding dan een speelgazon.

 

Welke grassoorten zitten er in een speelgazonmengsel? [Top]

Speelgazon bevat de volgende soorten gras:

  • Engels raaigras;
  • veldbeemdgras;
  • roodzwenkgras.

 

Welke grassoorten zitten er in een siergazonmengsel? [Top]

Siergazon bevat de volgende soorten gras:

  • roodzwenkgras;
  • hardzwenkgras;
  • struisgras.

 

Hoe kan ik mos in mijn gazon voorkomen? [Top]

U kunt mos in uw gazon voorkomen door voldoende te bemesten en niet te kort te maaien. Daarnaast kunt u voor het aanleggen van uw gazon in de schaduw speciaal daarvoor ontwikkelde mengsels gebruiken.

 

Hoe hoog worden golfgreens gemaaid? [Top]

Greens worden normaal gemaaid op ongeveer 8 mm. Voor wedstrijden wordt echter een kortere hoogte aangehouden, namelijk 4 mm.

 

Ik heb mijn gazon onlangs gezaaid, maar binnen enkele weken bladeren op het grasveld. Wat moet ik doen? [Top]

Gebruik een bladblazer of je kan op hoge stand maaien.