Bestand tegen droogte

Blijvend grasland moet tegen een stootje kunnen en goed bestand zijn tegen droogte.De diepe wortels van NutriFibre halen water vanuit diepere lagen in de bodem, waardoor het gras ook bij droge weersomstandigheden voldoende vocht weet op te nemen. 

 

 

Diepe beworteling

 

Het wortelstelsel van NutriFibre kan uitgroeien tot wel 105 centimeter diep.  Vergelijk dat maar eens met Engels Raaigras, dat zijn wortelstelsel concentreert in de bovenste 25 centimeter van de bodem waardoor het minder goed bestand is tegen droogte. 

 

 

Extra grassnede 

De diepe wortels van NutriFibre halen water uit diepere lagen van de bodem als er weinig regen valt en de bovenlaag uitdroogt. Hierdoor blijft het gras in goede conditie en is de grasmat beter bestand tegen droogte. Engels raaigras gaat bij aanhoudende droogte dood terwijl NutriFibre in deze droge periode doorgroeit. Dit resulteert in een extra snede in de zomer. Bovendien krijgt de groei van onkruiden geen kans doordat er tijdens droge periodes geen kale plekken in de weides ontstaan.

 

  

 

 

Benutting van mineralen

NutriFibre

 

 NutriFibre is niet alleen bestand tegen droogte, de diepe wortels zorgen eveneens voor extra benutting van mineralen in de bodem en daardoor minimale bemestingsverliezen. De wortels van het zachtbladige rietwenkgras benutten de mineralen tot een meter diepte. Dit is een groot verschil met Engels raaigras dat alleen de mineralen benut uit de bovenste 25 centimeter van de bodem.

 

Barenbrug past de NutriFibre technologie toe in GreenSpirit●Structuur. Het zachtbladig rietzwenkgras van NutriFibre kenmerkt zich door een diepe beworteling, waardoor het gras goed bestand tegen droogte is en haalt meststoffen en mineralen diep uit de bodem.

 

terug