Bodemvoorbereiding

Naast het gebruik van luzernezaad met Yellow Jacket Nitrogenerator, draagt ook de juiste bodemvoorbereiding bij aan een hoge ruwvoeropbrengst. Deze handleiding biedt u de noodzakelijke informatie om het meeste te halen uit uw luzernezaad met Yellow Jacket Nitrogenerator.

Bodemvoorbereiding

Vóór de zaaibedvoorbereiding moet de bodem worden bemest en worden behandeld met calciumcarbonaat. De toepassing is afhankelijk van de bodemanalyse en voorgewassen. Ontdek meer over bemesten.

Luzerne doet het goed op percelen met een goede bodemstructuur. Verdichte grond moet eerst worden verlucht. Daarna kan worden begonnen met de zaaibedvoorbereiding. Voor een perfect zaaibed moet de toplaag vlak en fijn zijn. Luzernezaadjes zijn klein. Om die reden moet de bodem hetzelfde worden voorbereid als voor suikerbiet.

Bodemtype en perceelselectie

Voor het telen van luzerne moet het perceel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

  • Mogelijkheid tot diepe worteling; geen verstoringen in de ondergrond.
  • Goed gedraineerd.
  • pH-KCl van zandgrond: minimaal 5,5
  • pH-KCl van kleigrond: minimaal 6,0
  • Tijdens de afgelopen vier jaar mag geen luzerne verbouwd op het perceel zijn .
  • Lage onkruiddruk.

 

De bodemkwaliteit is de hoeksteen van een succesvolle luzerneproductie. Met name organische, natte bodems zijn niet geschikt voor luzerneteelt. Om die reden moeten de percelen met zorg worden geselecteerd.

 

Luzerne presteert beter na graan- of maisoogsten, dan na grasgewassen. De reden hiervoor is dat de hoge stikstofafgifte van gras de activiteit van de Rhizobium-bacteriën remt. Na suikerbiet, aardappel en koolzaad moet rekening worden gehouden met een verhoogde kans op stengelrot (Sclerotonia) of nematoden (aaltjes).

terug