De 7 bewezen voordelen van Yellow Jacket Nitrogenerator

Het gebruik van Yellow Jacket Nitrogenerator® heeft meerdere voordelen. Deze worden hieronder uitgelegd.

1. Hogere bacteriënactiviteit in de bodem

Rhizobium-bacteriën zijn van nature in kleine hoeveelheden aanwezig in de bodem. Maar niet overal in even groten getale en de activiteit is ook niet overal hetzelfde. Voor een optimale effectiviteit verhoogt Yellow Jacket Nitrogenerator® het aantal actieve Rhizobium-bacteriën in de bodem  en de bacteriën op het zaad zijn altijd actief en in de nabijheid van de jonge wortels.

 

2. Langere houdbaarheid

Bacteriën in Yellow Jacket Nitrogenerator® overleven goed. De activiteit van deze bacteriën is bij opslag gegarandeerd tot ten minste zes maanden. Dit maakt het mogelijk om het overgebleven zaad voor de volgende zaaiperiode te bewaren.

3. Verbeterde vestiging van het gewas

Na het zaaien zijn de gecoate zaden zwaarder en is het contact met de grond beter. Bovendien trekt de zaadcoating vocht aan en houdt dat vast, waardoor het zaad beter ontkiemt en vestigt dan ongecoate zaden Het is van essentieel belang dat de planten goed vestigen, omdat dit de basis is voor een meerjarige, goede oogst met een hoog eiwit- en drogestofgehalte. Verschillende testen door Barenbrug Research hebben aangetoond dat de vestiging en bodembedekking ver boven gemiddeld scoren.

 

4. Optimale voeding en pH-waarde

Yellow Jacket Nitrogenerator® bevat essentiële voedingsstoffen en sporenelementen die de zaailingen voorzien van al het benodigde en het effect van de Rhizobium-bacteriën versterken. Het calciumcarbonaat (CaCO3) uit de coating zorgt ervoor dat de pH-waarde rond de wortels behouden blijft.

5. Meerdere jaren een hogere opbrengst

Ook is de opbrengst van luzerne met Yellow Jacket Nitrogenerator® gedurende meerdere jaren hoger dan de opbrengst van gewassen van ongecoate zaden, wat resulteert in een hogere ruwvoeropbrengst en dus in meer melk per hectare.

 

6. Resistent tegen droogte

Een goede vestiging en goede opkomst van de jonge planten waarborgt dat, wanneer het bodemtype dit toelaat, de wortels van de luzerneplanten meer dan 100 cm diep in de grond in kunnen dringen. Op die manier kunnen de planten hun vocht uit de diepere bodemlagen halen. Om die reden is luzerne met Yellow Jacket Nitrogenerator® een uitstekende keuze in droge teeltgebieden, zoals Centraal- en Oost-Europa. In de komende decennia worden droge, hete zomers waarschijnlijk eerder regel dan uitzondering, wat luzerne het voedergewas van de toekomst maakt.

 

7. Uitstekend werkgemak

Yellow Jacket Nitrogenerator® is een kant-en-klaar product, waardoor u tijd kunt besparen. Bovendien is de verspreiding van de Rhizobium-bacteriën rond het zaad veel regelmatiger dan wanneer u handmatig mengt.

EU-GLB

Vergroening is een belangrijk element van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Omdat luzerne goed in dit beleid past, bieden sommige landen subsidiemogelijkheden voor bedrijven die luzerne telen, wat het een nog aantrekkelijkere keuze voor veel melkveehouders maakt.

Handleiding gewasbeheer

Naast het gebruik van Yellow Jacket Rhizobium-gecoat luzernezaad, dragen ook het bodemtype, de bemesting en de juiste oogstmethode bij aan een hoge ruwvoeropbrengst. Deze handleiding gewasbeheer biedt u de noodzakelijke informatie om het meeste te halen uit uw Yellow Jacket Rhizobium-gecoat luzernezaad.

terug