Droog of nat? Welke kuil kiest u?

Iedere veehouder streeft naar het maken van een topkuil. Nieuwe inzichten van BLGG leren ons dat de kans op een topkuil niet alleen bepaald wordt door het juiste percentage droge stof maar met name door de kwaliteit van het grasland  én het groeistadium van het gras. Deze elementen zijn de basis of u het beste kunt kiezen voor een droge kuil of een natte kuil.

Nat of droog inkuilenDroog inkuilen
Droge kuilen zijn kuilen met meer dan 40% droge stof en hebben het grote voordeel dat ze een hoog aandeel bestendig eiwit bevatten. Bestendig eiwit is het duurste component in het voer en zorgt voor een succesvolle melkproductie. Voorwaarde voor het maken van een droge kuil is dat het gras van goede kwaliteit moet zijn. Met name jonge weides tussen de 2 en 5 jaar met late tetraploïde rassen zijn hiervoor geschikt. Daarnaast moet het gras op tijd gemaaid zijn, zodat de celwanden van het gras (NDF) goed afbreekbaar zijn.

Conservering droge graskuilen
Gras met een meer dan 40% droge stof vraagt om aandacht tijdens het inkuilen.  In een droge kuil is de wateractiviteit lager waardoor de bacteriën die melkzuur en azijnzuur produceren minder hard werken. Dit verhoogt de kans op broeiverliezen. Daarom is het van essentieel belang bij een droge kuil om Bonsilage Plus toe te voegen. Bonsilage Plus bevat melkzuur, propionzuur en azijnzuur vormende bacteriën. De melkzuurbacteriën zorgen voor een snelle conservering voor smakelijk ruwvoer. De azijnzuur en propionzuurvormende bacteriën voorkomen broei en schimmelvorming. 

Nat of droog inkuilenNatte kuilen
Gras van oude percelen met relatief veel slechte grassen (ruwbeemd /straatgras) of goed gras dat te laat gemaaid is, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden, hebben celwanden met teveel lignine. De lignine is een onderdeel van de celwanden dat er voor zorgt dat het gras houterig wordt. Gras met te veel lignine wordt slecht afgebroken in de pens van de koe waardoor er veel voedingswaarde verloren gaan. Een oplossing is om dit gras natter in te kuilen. De lignine wordt in een natte kuil losgeweekt door de melkzuurbacteriën waardoor verteerbaarheid van het ruwvoer verhoogt.

Toevoegen van Bonsilage Plus garandeert voldoende melkzuur en verhoogt hiermee de kwaliteit van het ruwvoer van een natte kuil. Bovendien remmen de azijnzuurvormende bacteriën in Bonsilage Plus broei- en schimmelvorming.

Voorkomt broei en schimmels in graskuil
Broei en schimmels in graskuilen is te voorkomen door tijdens het aanleggen van de kuil zorgvuldig te werk te gaan. Een bewezen formule voor de dichtheid van graskuilen die behandeld worden met Bonsilage Plus is  3,5 x het drogestofgehalte + 90. Daarnaast is het belangrijk dat uw loonweker een AS druk heeft van 7,5 ton, een bandenspanning van 3 BAR en met 3 kilometer per uur 3 keer op een keer rijdt. Een droge kuil dient u af te dekken met een laag zand van minimaal 15 centimeter. Droge kuilen moeten minimaal 8 weken gesloten blijven. Een natte kuil moet minimaal 3 weken gesloten blijven.

 

terug