Fosfaat reductie vraagt om nieuwe kijk op ruwvoerteelt

Nu fosfaatrechten in Nederland een feit zijn, is efficiënt omgaan met fosfaat nog belangrijker om enige ontwikkelruimte te behouden op het melkveebedrijf. Het grasmengsel kan hierbij een cruciale rol spelen.

Verschil in grassoorten

De bodem en gewassen die hierop groeien spelen een steeds crucialere rol bij het voorkomen van mineralenverliezen. Onderzoek toont aan dat er een groot verschil is tussen grassoorten, in de hoeveelheid fosfaat die nodig is om een kilogram droge stof te produceren.

Zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) heeft 15 procent minder fosfaat nodig om een kilogram droge stof te produceren dan Engels raaigras. Engels raaigras is op zijn beurt weer efficiënter dan timothee.

 

Groot wortelstelsel

 

De uitstekende mineralenbenutting van zachtbladig rietzwenk (NutriFibre), is te danken aan het grote wortelstelsel en de enorme potentie van deze grassoort om de opgenomen voedingstoffen om te zetten in droge stof. Zachtbladig rietzwenk wortelt tot 105 centimeter diep en pikt alle mineralen in de bodem op. Uitspoeling komt nagenoeg niet voor.

Eiwitrijk gewas

Door zijn uitgebreide wortelstelsel gaat zachtbladig rietzwenk niet alleen efficiënt om met fosfaat. Ook in de stikstofbenutting (96%!) scoort dit gras hoog. Een hoge stikstofbenutting betekent dat het gras veel eiwit kan vastleggen.

 

Structuur produceert per hectare 30% meer eiwit dan mengels met Engels raaigras. Hierdoor besparen melkveehouders op aankoop van  soja en raapschroot. Minder aanvoer van eiwitrijke gewassen op het melkveebedrijf is zeer voordelig voor de KringloopWijzer.

Minder aanvoer fosfaat op melkveebedrijf

Met Structuur snijdt het mes dus aan twee kanten. Enerzijds houdt een melkveehouder de eigen mineralen in een kringloop, anderzijds is er minder aanvullend voer nodig waardoor er minder fosfaat wordt aangevoerd. Hierdoor ontstaat er ruimte op het bedrijf om binnen de eigen fosfaatreferentie meer koeien te houden of hoeft er minder mest afgevoerd te worden. Lees hier meer over wat u kunt doen om mestverwerking te minimaliseren.

NutriFibre

Barenbrug is de enige veredelaar die geslaagd om hardbladig rietzwenk te veredelen naar zachtbladig rietzwenk. De grassoort is verkrijgbaar in het graszaadmengsel GreenSpirit•Structuur met de NutriFibre technologie. Naast efficiënte benutting van mineralen (fosfor en stikstof), en een hoge drogestofopbrengst per hectare biedt het meer voordelen.

 

Advies & Aankoop

Barenbrug producten & advisering vindt u bij onze gespecialiseerde dealers. Voor contact met Barenbrug kunt u het contactformulier invullen.

terug