Gras positieve invloed op benutting mineralen stikstof en fosfaat

Er valt nog veel winst te halen bij de mineralen benutting in de bodem. De keuze van het grasmengsel speelt hierbij een cruciale rol.

Bodembeheer

Goed bodembeheer,  graslandmanagement, ruwvoerwinning en in- en uitkuilmanagement, voorkomen dat mineralen verloren gaan. Melkveehouders die dit goed in de vingers hebben, kunnen hun bedrijf verder ontwikkelen via een hogere gewasopbrengst (lees: hogere melkproductie) bij dezelfde hoeveelheid aangewende mest.

Volgens cijfers van accountus bureau Countus blijkt dat sommige bedrijven  90 procent van de stikstofmineralen weten te benutten terwijl anderen niet verder komen dan 30 procent. Bij de benutting van fosfaat lopen deze getallen uiteen van 50 tot 100 procent. Het bedrijfsmanagement dat de veehouder aan de dag legt, is de meestbepalende factor wat betreft het benutten van mineralen.

Worteldiepte 105 cm

Melkveehouders kunnen de mineralenbenutting in de bodem verbeteren door gebruik te maken van andere grasmengsels. Vooral de worteldiepte van gras bepaalt hoeveel mineralen er verloren gaan. Engels raaigrassen wortelen maximaal tot een diepte van 25 centimeter. Zachtbladig rietzwenk wortelt veel dieper tot 105 centimeter. Het grote wortelstelsel krijgt het voor elkaar om vrijwel geen mineraal verloren te laten gaan. Bij Barenbrug vallen de mengsels met zachtbladig rietzwenk binnen het concept NutriFibre. Wat betreft de benutting van stikstof realiseren mengsels met NutriFibre een efficiëntie van 96 procent. De verschillende typen Engelse raaigrassen komen niet verder dan een efficiëntie van 40 tot 80 procent. Kortom: Zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) is gunstig voor de KringloopWijzer en veehouders produceren meer graseiwit waardoor er minder eiwitgrondstoffen aangekocht hoeven te worden.

Zachtbladig vs. hardbladig

Rietzwenk stond in het verleden bekend om zijn hoge opbrengst, hardbladigheid en een lage voederwaarde. Barenbrug is er in geslaagd zachtbladig rietzwenk te ontwikkelen met een hoge voederwaarde. Naast een diepe worteling en hoge opbrengst en voederwaarde, brengt dit gras ook de nodige structuur in het rantsoen. Koeien herkauwen meer waardoor ze ook meer speeksel produceren. Hierdoor verloopt de vertering van het voer effectief en is de penswerking optimaal. Pensverzuring treedt niet op. In combinatie met de hoge voederwaarde van het kuilgras van zachtbladig rietzwenkgras zijn koeien gezonder en geven ze meer melk met hogere gehalten. Lees meer over de voordelen van zachtbladig rietzwenkgras (NutriFibre).

Advies & Aankoop

Barenbrug producten & advisering vindt u bij onze gespecialiseerde dealers. Voor contact met Barenbrug kunt u het contactformulier invullen.

terug