Meer eiwitopbrengst

Tips voor meer eiwit van eigen land.

Benut drijfmest optimaal

Rijd zoveel mogelijk mest in de periode maart-juni uit. De 1e en 2e snee hebben gezamenlijk zo’n 65% van alle drijfmest nodig. In deze periode is de stikstoflevering vanuit de bodem en klavers laag. Bovendien heeft organisch gebonden stikstof uit mest tijd nodig voordat het beschikbaar is. Daarbij geldt: vroeg bemesten leidt tot meer opbrengst – laat bemesten leidt tot een hoger eiwitgehalte.

 

Bemest op het juiste moment

Maak een bemestingsplan op basis van een bouwplan en bodemanalyses. Verdeel daarbij de kunstmest optimaal over de snedes gras, afhankelijk van de gewenste grashoeveelheid per snede. Voor gedetailleerd advies: www.bemestingsadvies.nl

 

Strooi kunstmest op het juiste moment

Plan kunstmestgift 4-5 weken voor maaien. Bij een langere periode spreid de kunstmest uit over twee giften.

 

Zwavelbemesting

Besteed in het voorjaar extra aandacht aan zwavelbemesting, dit leidt tot 10-15% meer eiwit in de 1e snee. Voor een goede eiwitbalans luidt het advies om kunstmest te gebruiken dat 1,5 keer meer stikstof dan zwavel bevat.

 

Let op een goede bodem pH

De minimale pH op zandgrond is 4,8 en op kleigrond 6,5. Een pH lager dan de grenswaarde zorgt ervoor dat mineralen niet in de bodem vast worden gehouden en uitspoelen. Dit vermindert de efficiëntie van bemesting en werkt stikstoflevering vanuit de bodem tegen. Het bekalken van de grond heeft vaak een zeer positief effect op het eiwitgehalte van gras.

 

Maai niet te laat

De bemesting in het voorjaar is vaak afgestemd op een grassnede van 3,5 ton drogestof per hectare. Indien de hoeveelheid gras daarna verder groeit, neemt het eiwitgehalte enorm af. Enkel een grassnede van maximaal 3,5 ton drogestof per hectare leidt tot een bevredigend eiwitgehalte. Wie meer wil oogsten, moet een lagere kwaliteit accepteren. Maai elke 4-5 weken voor de hoogste eiwitopbrengst.

 

Voorkom onkruiden en slechte grassen

Deze hebben vaak ondiepe wortels en nemen weinig stikstof op. Een perceel met veel onkruiden of slechte grassen leidt daardoor tot gras met weinig eiwit. Voorkom dit door de juiste zaaizaadhoeveelheid bij inzaaien in combinatie met onkruidbestrijding en zo nodig geregeld doorzaaien.

Lees hier meer over onkruiden.

 

Zaai Structuur

Dit mengsel bevat een groot aandeel zachtbladig rietzwenk. Dit gras wortelt tot wel 100 centimeter diep en is hierdoor in staat voedingsstoffen uit alle bodemlagen te benutten. Rietzwenk is het meest efficiënte gras als het gaat om stikstofefficiëntie. Dit leidt er in de praktijk toe dat kuilen van Structuur tot wel 20 procent meer Ruw Eiwit bevatten.

 

Goed klavermanagement

30 tot 50 procent klaver in het grasland leidt tot een structureel hoger eiwitgehalte. Klavers in grasland kunnen gemiddeld 150 kilogram stikstof uit de lucht binden, wat neerkomt op 900 kilogram Ruw Eiwit per hectare. Goed klavermanagement is echter niet makkelijk. Raadpleeg daarvoor Tips voor goed klavermanagement.

 

Gebruik bonsilage

Minder broei en schimmel en smakelijker kuilvoer

Bonsilage inkuilmiddel heeft een positief effect op het eiwitgehalte.

Bovendien werkt het broeiremmend.

Dit voorkomt de afbraak van eiwit in de kuil en verhoogt het aandeel DVE in de kuil. 

  • 1000x minder schimmel in het voer.
  • Veel minder broei.
  • 40 VEM/ds extra.
  • Kostprijs per ton €2,45.

 

Specificaties

  • In granulaat en wateroplosbaar poeder.
  • Granulaat 25 kg dosering 0,5kg/ton gras. 
  • In wateroplosbaar poeder 1 gram/ton opgelost in water.
  • Ook geschikt voor de biologische landbouw.
  • Voor kuilen met een droge stof van 30 tot 60%.
terug