Benut drijfmest optimaal

 

Rijd zoveel mogelijk mest in de periode maart-juni uit. De 1e en 2e snee hebben gezamenlijk zo’n 65 % van alle drijfmest nodig. In deze periode is de stikstoflevering vanuit de bodem en klavers laag. Bovendien heeft organisch gebonden stikstof uit mest tijd nodig voordat het beschikbaar is. Daarbij geldt: vroeg bemesten leidt tot meer opbrengst – laat bemesten leidt tot een hoger eiwitgehalte.