Meer opbrengst

Tips voor meer opbrengst.

Begin met het juiste mengsel

Bekijk hier welk mengsel het beste past bij jouw situatie.

 

Benut de eigenschappen van klaver

Lees hier alles over klaver management. 

 

Voorkom structuurschade

Binnen 24 uur na regenval moet al het water van het land zijn. Anders leiden natte plekken tot zuurstoftekort, groeivertraging en afsterven van planten. Lees hier meer over natte plekken.

 

Voorkom trage hergroei na maaien

Trage hergroei na maaien kan een indicatie zijn van te veel slechte grassen of een uitgeputte zode door te zware sneden. Lees hier meer over trage hergroei.

 

Geen groeiachterstand bij droogte

Droogte kan op meerdere momenten voor problemen zorgen. Lees hier meer over droogte.

 

Voorkom winterschade

Lees hier meer over winterschade.

 

Strooi kunstmest volgens een plan

Maak een bemestingsplan op basis van een bouwplan en bodemanalyses. Verdeel daarbij de kunstmest optimaal over de snedes gras, afhankelijk van de gewenste grashoeveelheid per snede. Voor gedetailleerd advies kijk op: www.bemestingsadvies.nl

 

Benut drijfmest optimaal

Rijd zoveel mogelijk mest in de periode maart-juni uit. De 1e en 2e snee hebben gezamenlijk zo’n 65% van alle drijfmest nodig. In deze periode is de stikstoflevering vanuit de bodem en klavers laag. Bovendien heeft organisch gebonden stikstof uit mest tijd nodig voordat het beschikbaar is. Daarbij geldt: vroeg bemesten leidt tot meer opbrengst – laat bemesten leidt tot een hoger eiwitgehalte.

 

Pak onkruiden tijdig aan

Lees hier alles over onkruiden, bestrijding en preventie.

 

Zorg voor een optimaal grassenbestand

Beoordeel hier je grassenbestand.

 

terug