Jacobskruiskruid

(Jacobaea vulgaris)

Veel voorkomend in wegbermen en perceelsranden. Het verspreidt zich na bloei erg snel. Te herkennen aan: bladrozet, in bloei een krans van gele bloemetjes met langwerpige bloemblaadjes. Niet te verwarren met boerenwormkruid dat korte, beknopte bloemen heeft. Jacobskruiskruid is giftig voor vee. Omdat de meeste dieren dit onkruid laten staan kan het zich makkelijk verspreiden. Echter, ook in kuilgras of hooi komen de gifstoffen voor.

Bestrijden is erg lastig. Chemische middelen hebben vaak beperkt effect. Handmatig verwijderen is alleen effectief als de complete wortel wordt meegenomen. De beste preventie is zorgen voor een dichte graszode en goede stikstofbemesting, met name aan de perceelsranden.

 

terug