Trage hergroei

Trage hergroei na maaien kan een indicatie zijn van te veel slechte grassen of een uitgeputte zode door te zware sneden.

Hoe te voorkomen?

  • Vermijd een hoog aandeel slechte grassen (bekijk hier hoe je grassen kunt herkennen)
  • Voorkom zware sneden (max. 4,0 t DS/ha).
  • Houdt een minimale maaihoogte van 6 cm aan.
  • Gebruik scherpe maaimessen.
  • Dien drijfmest en kunstmest toe binnen 7 dagen na maaien.
  • In geval van droogte, start tijdig met beregening.

 

 

terug