Herstel grasland na zware eerste snede

Nú is het moment om uw weide te herstellen. De zware eerste snede eist zijn tol met veel open plekken als gevolg. Kweekgras en ruwbeemdgras staan momenteel in bloei en krijgen zo de kans zich op de open plekken te vestigen. Kweekgras en ruwbeemd in uw weide  betekent lagere opbrengsten en een lagere voederwaarde.

Door nú uw weide door te zaaien herstelt u de open plekken en profiteert u dit najaar al van een hogere opbrengst en voederwaarde.

Doorzaaien kan met 25 kg per hectare GreenSpirit Maaien of GreenSpirit Smakelijke weide. Voor een extra sterke zode is GreenSpirit Intensieve Beweiding het ideale graszaadmengsel.

terug