Luzerne, easy

Vanaf nu kunt u zorgeloos luzerne telen. Het zaad voor dit eiwitrijke voedergewas is nu verkrijgbaar met een innovatieve zaadcoating, voor een goede start van het gewas en rantsoenen met een hoog eiwitgehalte voor uw melkvee. Yellow Jacket Nitrogenerator® maakt het telen van luzerne een heel stuk eenvoudiger.

Rhizobium, onmisbaar

Geholpen door stikstofbindende Rhizobium-bacteriën, slaat luzerne stikstof uit de lucht op in de wortelnodulen. Deze bacteriën zorgen voor een betere vestiging, wat resulteert in een hoger eiwit- en drogestofgehalte.

 

Met behulp van de technologie achter Yellow Jacket Nitrogenerator® worden de Rhizobium-bacteriën rechtstreeks ingebed in een polymeermatrix rond het luzernezaad. Aan deze ingenieuze polymeermatrix zijn extra conserveringsmiddelen en voedingsstoffen toegevoegd om de houdbaarheid te verlengen. De Rhizobium-bacteriestammen die worden gebruikt voor Yellow Jacket Nitrogenerator® zijn geselecteerd op basis van uitgebreid onderzoek onder verschillende omstandigheden. Alleen de bacteriestammen die zelfs in zeer uitdagende omstandigheden overleven zijn geschikt voor Yellow Jacket Nitrogenerator®.

 

Belangrijkste voedingsbron voor plantengroei

De Rhizobium-bacteriën op het zaad zijn altijd actief en dichtbij de jonge wortels. Stikstof uit de lucht, dat zich verspreidt in de bovenste bodemlaag, wordt opgenomen door de wortels van de jonge planten en wordt door de Rhizobium-bacteriën omgezet in amiden of urinezuur. Vervolgens worden deze voedingsstoffen naar de plant zelf getransporteerd. Dat is de belangrijkste voedingsbron voor plantengroei. Luzernezaad dat is behandeld met deze unieke Barenbrug-technologie bespaart werk en verhoogt de kans op een optimale vestiging van het gewas en een hoge opbrengst.

Hoe werkt Yellow Jacket Nitrogenerator?

Bereid u voor op het beste resultaat

Naast het gebruik van Yellow Jacket Nitrogenerator® spelen ook het bodemtype, de bemesting en de oogstmethode een belangrijke rol voor een hoge ruwvoeropbrengst.

 

Bodemtype

Luzerne doet het goed in goed gedraineerde bodemtypen met de juiste pH-waarde. Zandgrond moet een pH-waarde van meer dan 5,5 hebben en kleigrond ten minste 6,0. In het afgelopen jaar (in natte gebieden) tot afgelopen drie jaar (in droge gebieden) mag er geen luzerne op de akker hebben gestaan. Een goede bodemstructuur is ook een pre.

 

Bemesting en gewasbescherming

Luzerne is een overblijvend gewas. Indien de bodem op het moment van maaien genoeg stikstof bevat, hoeft geen stikstof toegevoegd te worden. In de loop der tijd zal het gewas zelf stikstof uit de lucht binden. Afhankelijk van de bodemanalyse moet worden bemest met fosfaat, natrium en kalium.

 

De plant met rust laten

Omdat luzerne gevoelig is voor rijschade, is het van belang het gewas zoveel mogelijk met rust te laten. Wanneer een plant afsterft, ontstaat een open plek op het perceel, waar onkruid kan gaan groeien. Het luzernezaad van Barenbrug is vrij van schadelijke onkruiden en heeft een uitstekende nematoderesistentie. Met de beschikbare middelen is het bestrijden van ziekten en plagen meestal eenvoudig.

 

Maaien

Luzerne wordt meestal gemaaid om er kuilvoer van te maken. Afhankelijk van het lokale klimaat zijn twee tot vijf of meer maaibeurten mogelijk. Wanneer ook in de lente wordt gemaaid, moet rekening worden gehouden met één maaibeurt minder. De beste tijd om te maaien is wanneer vijf tot tien procent van de planten in bloei staat. De beste maaihoogte is zeven tot tien centimeter. Luzerne heeft brede bladeren, wat betekent dat de gekozen maaimethode van belang is. Wanneer het gewas namelijk te fijn wordt gemaaid, gaat teveel blad verloren, wat ten koste gaat van de opbrengst en kwaliteit.

Opbrengst

In het eerste jaar is de potentiële drogestofopbrengst van luzerne zes tot negen ton per hectare. In het tweede jaar en de jaren daarna is de drogestofopbrengst twaalf tot zeventien ton per hectare. Deze cijfers variëren afhankelijk van het luzerne ras en de teeltregio.

 

Kuilkwaliteit

Luzerne is een geweldige eiwitbron en een zeer effectieve vezelbron (NDF) voor het voederrantsoen.

De 7 bewezen voordelen van Yellow Jacket Nitrogenerator

Wilt u meer weten over de voordelen van Yellow Jacket Nitrogenerator®? Lees het hier!

terug