Meer melkeiwit per koe

Melkeiwit in de melk bepaalt voor een deel de melkprijs. De productie van melkeiwit is te beinvloeden door mais met 34 – 36% droge stof. Mais met 34-36% droge stof bevat veel zetmeel (energie) en is daarom een stimulans voor de productie van veel liters melk.

 

Een koe met zetmeelrijke mais in het rantsoen hoeft het eiwit uit gras niet te gebruikten voor de productie van de liters, maar zet dit eiwit direct om naar melkeiwit. Bovendien blijft het ureumgehalte in de melk laag. Mais met 34-36% droge stof past uitstekend bij eiwitrijke graskuilen.

Ideale oogsttijdstip

Het ideale oogsttijdstip is wanneer de maximale hoeveelheid zetmeel in de kolf bereikt wordt. Dit moment is zichtbaar aan het zwarte kurklaagje onder aan de maiskorrel. Wanneer dit te zien is, is de mais oogstrijp. Vaak is dit zwarte laagje al in de tweede of derde week van september te zien. Hierna gaat er nog wat water uit de korrel waardoor de kolf droger en bestendiger wordt. Deze bestendigheid wordt echter later in de kuil teniet gedaan door de aanwezige zuren.

Onderzoek van Eurofins heeft aangetoont dat verstandig is om de mais op tijd te oogsten. Lees hier meer over.

 

Melkzuurbacteriën

Voor een snelle conservering van de maiskuil zijn melkzuurbacteriën nodig. Deze brengen de pH van de kuil snel omlaag en daardoor krijgen schimmels en gisten geen kans zich te ontwikkelen. En maiskuil bevat echter onvoldoende melkzuurbacteriën voor een goede conservering.

 

Bonsilage Mais

Toevoegen van Bonsilage Mais versnelt en verbetert de conservering van de maiskuil met als resultaat dat schimmels en gisten minder kans hebben om zich te ontwikkelen. De maiskuil behoudt de voederwaarde en smakelijkheid.

 

Bonsilage Mais

Bonsilage Mais is samengesteld uit bacteriën, die melkzuur, azijnzuur en propionzuur maken. De extra melkzuurbacteriën versnellen de conservering waardoor de maiskuil na zes weken stabiel. Na het openen van de maiskuil gaat er geen energie (VEM) verloren. Bovendien is de mais hierdoor smakelijker waardoor de opname door het melkvee verbetert.

terug