Mest verwerken? Tips kosten mestverwerking te voorkomen.

Mest verwerken is een dure aangelegenheid. De vraag die u zich als melkveehouder zou moeten stellen is ‘Hoe kan ik de mest van mijn koeien optimaal benutten’, met de huidige regels en normen zonder veel geld te betalen voor mestverwerking. Om te voldoen aan de fosfaatreferentie, dat is zo’n norm, staat u voor de keuze om extra landbouwgrond aan te kopen, een deel van uw mest af te voeren of te investeren in mestverwerking. Gelukkig is er ook een eenvoudige manier om dure mestverwerking te voorkomen.

Mest met laag fosfaatgehalte

U kunt er voor zorgen dat het fosfaatgehalte in de mest lager wordt, zodat u meer plaatsingsruimte op het eigen bedrijf creëert. Dit is mogelijk door uw grasland in te zaaien met een mengsel met zachtbladig rietzwenk. Dit gras stelt uw koeien in staat door een betere penswerking meer fosfaat uit ruwvoer om te zetten in melk en vlees. Hierdoor is het fosfaatgehalte in de mest lager en kunt u meer M³ mest uitrijden op eigen land.

 

Kringloopdenken

De mestwetgeving vraagt om ‘Kringloopdenken’, zeker nu in 2016 de KringloopWijzer verplicht wordt voor alle melkveehouders in Nederland. Met dit instrument wil de overheid uitspoeling van fosfaat verminderen door de melkveehouderij te bewegen om 10 en misschien wel 20% efficiënter met fosfaat om te springen. Welk rekenmodel u ook gebruikt, u bent er bij gebaat dat de mineralen in de drijfmest van uw koeien goed worden benut. Dat betekent niet alleen dat u op het juiste moment de juiste hoeveelheid mest moet uitrijden, maar u wilt er ook verzekerd van zijn dat uw gras zoveel mogelijk mineralen kan opnemen. En daar blijkt een enorm verschil te bestaan tussen verschillende grassoorten.
 

Zachtbladig rietzwenk scoort het hoogst van alle grasrassen in de opname van mineralen. Met 1 kg fosfaat produceert rietzwenk 101 kg droge stof. Engels raaigras realiseert met dezelfde hoeveelheid 87 kg droge stof en timothee 82. Omrekenen van fosfaat naar fosfor kan door het getal te vermenigvuldigen met 2,29.

Financieel voordeel

Slaagt u er in om de mest van uw koeien meer doelmatig te gebruiken op uw grasland, dan levert dit een stevig financieel voordeel op. Dit financiële voordeel komt met name voort uit minder of geen afvoer van drijfmest, en minder aankoop van eiwitrijk ruwvoer. Bovendien heeft u de mogelijkheid om meer koeien per hectare te melken.

Mineralenbenutting

Een absolute topper in de opname van fosfaat en andere mineralen is zachtbladig rietzwenk, dat een aandeel heeft van 85% in het mengsel Structuur met NutriFibre. Zachtbladig rietzwenk wortelt niet alleen veel dieper dan bijvoorbeeld Engels raaigras, het vormt ook meer wortelmassa. Dankzij een uitstekende fosfaat-efficiëntie kan rietzwenk 14% meer droge stof produceren uit dezelfde hoeveelheid fosfaat.
Ook de stikstofbenutting in de bodem, die bij Engels raaigras uiteen loopt van 40 tot 80%, ligt bij zachtbladig rietzwenk tot 95% veel hoger. Omdat de koeien meer stikstof halen uit het gras, kunnen ze meer eiwit maken.


Dankzij die hogere zelfvoorzieningsgraad voor eiwit bespaart u op de aankoop van externe eiwitbronnen als soja of raapschroot. In soja en raapschroot zit bovendien veel fosfor, wat het fosfaat overschot op uw bedrijf verhoogt.

 

Penswerking

Zachtbladig rietzwenk haalt niet alleen veel mineralen uit de bodem, het zorgt er ook voor dat die mineralen door de koe beter worden benut. Omdat het in vergelijking met Engels raaigras de penswerking beter stimuleert, worden de stikstof en fosfaat uit het gras beter benut en wordt er veel bacterie-eiwit gevormd. U hoef minder eiwit van buiten het bedrijf aan te voeren.

NutriFibre

Koeien die een rantsoen met zachtbladig rietzwenkgras aangeboden krijgen, zijn in staat om meer fosfaat uit gras om te zetten in melk en vlees. Door uw grasland in te zaaien met het graszaadmengsel Structuur met NutriFibre, bereikt u minder snel het fosfaatplafond. 

Advies en Aankoop

Barenbrug producten & advisering vindt u bij onze gespecialiseerde dealers. Voor contact met Barenbrug kunt u het contactformulier invullen.

terug