NutriFibre - Hoogste eiwitopbrengst

Van alle grassoorten scoort NutriFibre het hoogst op de totale eiwit- en energieproductie per hectare. Zo bespaart u met NutriFibre op de aankoop van krachtvoer waardoor de kostprijs van uw melk daalt.

 

30% meer droge stof

NutriFibre stopt na inzaai veel energie in de ontwikkeling van het wortelstelsel. Daarom start NutriFibre trager dan andere grassoorten. Na de ontwikkeling van een stevige basis onder de grond is de gewasopbrengst hoog. Driejarig onderzoek toont aan dat NutriFibre 30% meer droge stof en 30% meer eiwit levert dan Engels raaigras (tabel 2). Bij goed graslandmanagement blijft de kwaliteit van de grasmat over de jaren heen uitstekend. NutriFibre heeft een lange levensduur en levert met onverminderde productiviteit zeker tien jaar hoge opbrengsten.

 

Tabel 2: Verschil in eiwitopbrengst tussen NutriFibre en Engels raaigras

 

Bron: Louis Bolk Instituut, 2011

Hogere melkproductie

Koeien nemen meer voer op als zij een rantsoen krijgen met NutriFibre. Daarnaast vertraagt NutriFibre de passagesnelheid door de koe van het totale rantsoen. Beschikbare voedingsstoffen worden hierdoor beter benut waardoor de koe meer melk kan produceren ( figuur 3). Naast de hoge melkproductie verhoogt een gezonde pens het vet- en eiwitgehalte in de melk.

 

A = Engelsraaigras en witte klaver

B = NutriFibre

C = Engels raaigras, hybride raaigras, rode en witte klaver

D = Festulolium, Engels raaigras, witte en rode klaver

 

 

 

Lagere voerkosten

Op veel melkveebedrijven is een structuuraanvulling in rantsoenen noodzakelijk. 20% NutriFibre in het rantsoen komt overeen met één kilo tarwestro. Door stro te vervangen voor NutriFibre bespaart u op de aankoop van stro én uw koeien hebben minder krachtvoer nodig. NutriFibre bevat immers voldoende energie en eiwit voor een uitstekende melkproductie. In totaal verlaagt u zo de kosten per koe met ongeveer 30 cent per dag. Op een bedrijf met 100 melkkoeien betekent dit een besparing van meer dan € 10.000 per jaar.

Zaaimoment

Een goede plantdichtheid is een voorwaarde voor een optimaal resultaat voor meerdere jaren.

Het is van belang dat de bodem- temperatuur hoger is dan 12°C op het moment van inzaaien. Het advies is daarom ook om NutriFibre te zaaien tussen 1 maart en 15 september. Voor een optimaal resultaat is een goede bodembedekking gewenst en daarvoor is 60 kilogram zaad per hectare nodig.

 

Onkruidbestrijding

De bovengrondse ontwikkeling is vlak na inzaai trager waardoor onkruiden meer kans hebben om zich te ontwikkelen. Bestrijd de onkruiden in een vroegtijdig stadium.

 

Flexibel maaimoment

Het moment van maaien is exibel omdat na de bloei de kwaliteit van de voederwaarde minder snel daalt dan bij bijvoorbeeld Engels raaigras. Hierdoor bent u minder afhankelijk van de weersomstandigheden waardoor u meer garantie heeft op een geslaagde kuil.

 

 

 

NutriFibre teelthandleiding

Klik hier voor de NutriFibre teelthandeling. U kunt de teelthandleiding ook downloaden.

Advies & Aankoop

NutriFibre is verkrijgbaar in de GreenSpirit Structuur. Barenbrug producten & advisering vindt u bij onze gespecialiseerde dealers. Voor contact met Barenbrug kunt u het contactformulier invullen.

 

terug