NutriFibre - Mineraal efficiënt

NutriFibre is bij uitstek geschikt voor een goede score in de KringloopWijzer. NutriFibre is efficiënt met mineralen en benut daardoor de toegediende bemesting optimaal. Binnen de kaders van fosfaatrechten en stikstofgebruiksnormen is er meer ruimte voor melkveebedrijven om hun mest te plaatsen of om het aantal koeien uit te breiden.

De wortels van NutriFibre gaan, mits de bodem het toelaat, meer dan 100 cm diep de grond in, terwijl Engels raaigras gemiddeld 25 cm diep wortelt. NutriFibre benut hiermee 96% van alle mineralen (stikstof, fosfaat en kali) uit de bodem.

Beste fosfaatbenutting

Fosfaat staat sterk in de belangstelling vanwege de verwachte fosfaatwet- geving. Dit betekent dat u de fosfaat- gift beter moet gaan benutten. NutriFibre is daarvoor de perfecte oplossing. Met de lange wortels neemt het gewas 15% meer fosfaat op. NutriFibre is bovendien in staat om het aanwezige fosfaat in de diepere lagen van de bodem te benutten en om te zetten in extra gewasgroei. Hierdoor levert NutriFibre een hoge eiwitopbrengst per hectare ten opzichte van andere grassoorten ( figuur 1).

 

 

 

Figuur 1: Verschil in ruw eiwitproductie per kg fosfaat

Stikstofbenutting

Onderzoek van het Louis Bolk Instituut uit 2011 laat zien dat NutriFibre met dezelfde stikstofgift meer eiwitrijk gras produceert per hectare dan andere grassoorten (tabel1). U bespaart met NutriFibre geld op de aankoop van stikstof of op de aankoop van eiwitrijk (kracht-)voer.

Tabel 1: Verschil in droge stof opbrengst door betere mineralenefficiëntie

Bron: Louis Bolk Instituut, 2011

 

 

NutriFibre teelthandleiding

Klik hier voor de NutriFibre teelthandeling. U kunt de teelthandleiding ook downloaden.

Advies & Aankoop

NutriFibre is verkrijgbaar in de GreenSpirit Structuur. Barenbrug producten & advisering vindt u bij onze gespecialiseerde dealers. Voor contact met Barenbrug kunt u het contactformulier invullen.

 

terug