Header_doorzaai_1900x500px_2023!

Doorzaaien: wat verdien je er meer?

De opbrengst van doorzaaien grasland is meer ruwvoer met een hogere voederwaarde. Grasland met kale plekken en slechte grassen levert hooguit 9 ton drogestof per hectare, terwijl u van een perceel met 95% goede grassen 14 ton drogestof oogst. Met de extra opbrengst zijn de kosten van doorzaaien snel terug verdiend.

 

 

Opbrengst doorzaaien

Met het doorzaaien van uw grasland dan repareert u kale plekken in uw grasland. Hiermee voorkomt u de groei van onkruid en onkruidgrassen zoals ruwbeemd en neemt het aandeel Engels raaigras in uw grasland toe. Bovendien verjongt u het grassenbestand. Nieuw gras heeft een genetische voorsprong op oude grassen in opbrengst en kwaliteit. Doorzaaien geeft zowel de kwaliteit als de opbrengst van uw grasland een enorme boost.

Kosten van doorzaaien

De kosten van doorzaaien bestaan uit de investering van graszaad en de bewerkings- en zaaikosten. Dit kost samen circa € 150,- per hectare. Herinzaaien van grasland kost ongeveer € 800,- euro per hectare, dus uw grasland in goede conditie houden met doorzaaien is zeker aan te bevelen.

 

Doorzaaien in het voorjaar levert al resultaat na de tweede snede. Alle volgende snedes leveren u meer opbrengst van een betere kwaliteit. Bovendien bespaart u de kosten van onkruidbestrijding, omdat u door het goede grassenbestand minder hoeft te spuiten.

 

Zaait u door in het najaar dan heeft u al in de eerste snede van het voorjaar een hogere opbrengst.

 

Barenbrug heeft voor doorzaaien onder zware omstandigheden het graszaadmengsel Doorzaai ontwikkeld. Dit mengsel kiemt al bij 6°C en vestigt zich snel. Zaait u onder normale omstandigheden, bijvoorbeeld na een grassnede, dan kunt u ook kiezen voor een van de andere mengsels.

Barenbrug Doorzaai

Barenbrug Doorzaai is hét ideale mengsel voor doorzaaien. Doorzaaien met Barenbrug Doorzaai verhoogt de voederwaarde en de opbrengst van de weide. Doorzaaien verbetert de ruwvoerkwalitweit en verhoogt de drogestofopbrengst. Zo haalt u dus meer rendement uit uw eigen ruwvoer.

terug