Voorkom pensverzuring met zachtbladig rietzwenk

Pensverzuring is een gevolg van een slecht werkende pensflora door een te lage pH in de pens van de koe. Met voldoende structuur in het rantsoen is pensverzuring eenvoudig te voorkomen. Zachtbladig rietzwenk is een grassoort dat veel structuur levert waar koeien goed op kauwen. Door het kauwen produceert de koe speeksel is de vertering van het voer effectief en is de penswerking optimaal. Naast veel structuur heeft zachtbladig rietzwenk ook een goede voederwaarde voor een optimale melkproductie.

Pensverzuring kost u € 210,- per koe

 

 

Pensverzuring komt op 60% van alle melkveebedrijven in Nederland voor en is een enorme kostenpost. Het leidt tot tegenvallende melkproductie, lage eiwit- en vetgehaltes en problemen met onder andere vruchtbaarheid en klauwgezondheid. De kosten van pensverzuring bedragen ongeveer €210,00 per koe. Onvoldoende structuur in de pens is de belangrijkste oorzaak van pensverzuring.

Veel melkveehouders voegen extra structuur zoals stro en hooi toe aan het rantsoen of laten het aandeel stengel hoger worden. Deze oplossingen verlagen de gemiddelde voederwaarde. Het juiste effect wordt bereikt wanneer structuur en voederwaarde gecombineerd worden. Zo is de kans op pensverzuring klein en heeft een hoge melkproductie.

 

 

Hoe herkent u pensverzuring?

Een koe met pensverzuring is te herkennen aan:

  • Lagere activiteit pens
  • Minder herkauwen
  • Veel dieren liggen met de kop in de flank
  • Verlaagde en onregelmatige voeropname

 

Op de lange termijn worden de gevolgen zichtbaar:

  • Daling van het melkvetgehalte, met name aan het begin van de lactatie
  • Dunne mest of mest van een wisselende consistentie
  • Onverteerde voerresten in de mest
  • Klauwbevangenheid
  • Algehele conditieverslechtering

Bovenstaande symptomen zijn ongezond voor uw koe. U kunt ze voorkomen met zachtbladig rietzwenk. Zachtbladig rietzwenkgras combineert structuur (voor extra herkauwactiviteit) met verteerbare celwanden, zodat ook de voederwaarde hoog is. Het graszaadmengsel GreenSpirit●Structuur met NutriFibre bevat 85% zachtbladig rietzwenk. GreenSpirit●Structuur met NutriFibre in het rantsoen maakt het mogelijk maximaal krachtvoer bij te voeren, zonder het risico op pensverzuring.

Het succes van NutriFibre bewijst zich in de praktijk. Veel Europese melkveehouders hebben al ervaring met de postieve eigenschappen van NutriFibre. Bekijk de you tube film over de voordelen van NutriFibre.

 

Barenbrug past de NutriFibre technologie toe in GreenSpirit●Structuur.

 

Gezonde koeien staan voorop. NutriFibre biedt uw koeien kuilgras met meer structuur waardoor de kans op pensverzuring aanzienlijk verlaagd.

terug