Minimale pensverzuring met NutriFibre

Pensverzuring komt voor op 60% van alle hoogproductieve melkveebedrijven. Bij pensverzuring is de pH-waarde in de pens te laag (minder dan 5,5; normaal is 6,5 tot 7,0), waardoor de pensflora niet goed functioneert. Dit leidt tot een teleurstellende melkproductie, lage eiwit- en vetgehalten en problemen met de vruchtbaarheid en klauwgezondheid.

Wat is pensverzuring?

Pensverzuring is een stofwisselingsziekte bij runderen. De ziekte wordt in veel gevallen veroorzaakt door de opname van grote hoeveelheden zeer fermenteerbaar, koolhydraatrijk voeder, wat resulteert in een overmatige productie van zuren in de pens. Het verhoogde zuurgehalte zorgt ervoor dat de pens stopt met bewegen (atonisch), waardoor de eetlust en productie verslechteren. Daarnaast verandert de pensflora door de veranderde zuurgraad. De zuurproducerende bacteriën worden dominant, en gaan nog meer zuur produceren, waardoor de pensverzuring nog erger wordt. Het zuur wordt door de penswand opgenomen en veroorzaakt metabole acidose, wat in ernstige gevallen tot shock en de dood kan leiden.

De hoofdoorzaak van pensverzuring

Pensverzuring is een grote schadepost in de melkveehouderij. De symptomen zijn dunne, slecht verteerde mest en het gevolg is slecht functionerende koeien. De hoofdoorzaak van pensverzuring is onvoldoende structuur in de pens van de dieren.

 

Veel melkveehouders voegen extra structuur zoals stro en hooi toe aan het rantsoen van hun dieren, of verhogen het stengelaandeel. Zulke maatregelen verlagen echter de gemiddelde voederwaarde. Het juiste effect wordt bereikt wanneer structuur en voederwaarde worden gecombineerd. Dit minimaliseert het risico op pensverzuring en verzekert gezond vee met een hoge melkproductie.

Symptomen van pensverzuring bij runderen:

  • Lagere pensactiviteit
  • Minder herkauwen
  • Veel dieren liggen met hun kop in hun flank
  • Lagere, onregelmatige voeropname

De volgende gevolgen worden op lange termijn duidelijk:

  • Lager vetgehalte van de melk, vooral aan het begin van de lactatie
  • Dunne mest of mest van een wisselende consistentie
  • Onverteerde voederresten in de mest
  • Klauwbevangenheid
  • Algehele conditieverslechtering

Hoe kan pensverzuring worden voorkomen?

Bovenstaande symptomen hebben een negatieve invloed op de gezondheid van uw vee. Deze symptomen kunnen worden voorkomen met NutriFibre van Barenbrug. Zachtbladig rietzwenkgras combineert effectieve vezels die de penswerking van uw vee bevorderen met verteerbare celwanden, wat een hoge voederwaarde garandeert. Met NutriFibre kunt u uw vee maximale hoeveelheden geconcentreerd voeder geven zonder enig risico op pensverzuring.

 

NutriFibre heeft zichzelf succesvol bewezen in de praktijk. Een rantsoen met NutriFibre zorgt voor een veel betere penswerking dan een standaardrantsoen. De nieuwe technologie vermindert het risico op pensverzuring aanzienlijk, deels doordat het zachtbladige rietzwenkgras uw vee stimuleert om meer te herkauwen en grotere hoeveelheden speeksel te produceren. Kuilvoer dat NutriFibre bevat verbetert de pensactiviteit en vermindert het risico op pensverzuring, waardoor het vee gezonder is en beter presteert.

 

Het draait allemaal om de gezondheid van de dieren in de stal. NutriFibre biedt uw koeien kuilvoer met meer structuur, waardoor het risico op pensverzuring aanzienlijk wordt verkleind.

nutrifibre_link_item!

NutriFibre - Root to success

NutriFibre® is de nieuwe grastechnologie voor kuilvoer. NutriFibre® is gebaseerd op zachtbladig rietzwenkgras, een ontwikkeling die voortkomt uit het internationale veredelingsprogramma van de Royal Barenbrug Group. De technolgie van NutriFibre® combineert efficiënte mineralen, een hoge eiwitproductie, verteerbare, effectieve, vezelrijke celwanden...

terug