Beste veehouder

De samenleving wil duurzaam geproduceerde producten. Hierdoor sta je, in combinatie met nieuwe regelgeving, voor complexe keuzes. Het maken van een duurzaam bouwplan is er een van.  

 

Je hebt klimaatrobuuste gewassen nodig, waarmee je jarenlang veel eiwit produceert. Met klavers en kruiden ben je in staat om te zorgen voor meer biodiversiteit.

 

Met het keuzefilter maak je eenvoudig een goede productkeuze. Daarnaast vind je op deze website teelthandleidingen voor een succesvolle teelt.

Inkuilen_2!
						Mais_2!
						koe2_2!