Bar EKO

Bar EKO is een graszaadmengsel dat voldoet aan de eisen die SKAL stelt aan een graszaadmengsel voor de biologische landbouw. Het mengsel is samengesteld uit verschillende rassen Engels raaigras in combinatie met witte klaver.

 

Tijdens de productie van het zaaizaad mag er geen kunstmest, herbiciden of insecticiden gebruikt worden. Hierdoor komen uitsluitend de schoonste percelen in aanmerking voor de productie van Bar Eko. Bovendien wordt er voor de productie van Bar EKO uitsluitend gekozen voor de sterkste rassen met de beste ziekteresistentie. Dit is echter nog geen garantie dat door omstandigheden opbrengst van de graszaadproductie wisselend is.

 

Hoogste zaad kwaliteit
De strenge Barenbrugeisen staan garant voor de hoogste kwaliteit zaaizaad. Volgens de Europese norm is 1% onkruid in de graszaadmengsels toegestaan. De Nederlandse Barenbrug telers voor biologisch zaaizaad, zoals Joute Miedema uit Oudebiltzijl blijven met gepaste trots ruim onder deze norm. Door de strenge Barenbrugeisen wordt het zaaizaad pas goedgekeurd als alle monsters vrij zijn van  schadelijke onkruiden zoals kweek en ridderzuring.

 

Hoge smakelijke grasopbrengst en standvastige zode

Bar Eko bestaat uit Engels raaigras tetraploid en Alice witte cultuurklaver. Het Engels raaigras in Bar EKO staat garant voor een hoge smakelijke gewasopbrengst en een standvastige zode. Door de standvastige zode ontstaan er bijna geen open plekken waarop onkruiden zoals paardenbloem, akkerdister en zuring zich snel kunnen vestigen. De witte cultuur klaver Alice levert extra stikstof voor het gewas verbetert de bodemvruchtbaarheid van de grond. Bar EKO is ook geschikt als tussenvrucht voor akkerbouwers.

 

Uitstekende voederwaarde en eiwitgehalte

Het Engels raaigras in Bar EKO heeft de hoogste voederwaarde uit gras door het hoge  suikergehalte en een bovengemiddelde celwandverteerbaarheid. De klaver in het mengsel zorgt voor de levering van extra stikstof dat zorgt voor een hoog eiwitgehalte in het gewas. Ecologische proeven van Van de Bolk Instituut tonen aan dat het aandeel Alice na vijf jaar nog steeds tussen de  30 en 50% ligt

 

Goede bodemverbeteraar om organischestofgehalte te verhogen en watertransport te verbeteren

Grasklaver is de beste bodemverbeteraar.  Het organischestofgehalte van de bodem neem toe, en de diepe wortels van Alice in combinatie met Engels raaigras zorgen voor een actiever bodemleven.  Het positieve gevolg hiervan is de verbetering van het watertransport. Na zes jaar Bar EKO is het perceel geschikt voor de teelt van snijmais zonder stikstofbemesting. Een prachtige kringloop waarbij het gebruik van kunstmest overbodig is. 

 

*samenstelling BAR EKO onder voorbehoud van beschikbaarheid

Samenstelling
Ras
Soort
8%
Alice eko
Witte klaver
92%
Dromara eko
Engels raaigras tetraploïd
Specificaties
Zaaien vanaf:
Februari
Zaaien tot en met:
15 september
Zaaidichtheid/ha inzaai:
45-55 kg
Zaaidichtheid doorzaai
25 kg
Verpakking
15 kg
Drogestof-opbrengst bij beweiding
Drogestof-opbrengst bij maaien
Voorjaarsopbrengst
Kroonroest
Droogte-tolerant
Wintervast
Standvastig
Smakelijk
Voederwaarde
Structuurwaarde
Geschikt voor koude en natte gronden
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Goed voer teel je zelf

Als melkveehouder weet je hoe belangrijk gezond en smakelijk ruwvoer is. Met bewezen voederconcepten voor alle klimaten biedt Barenbrug je voedergewassen waarmee je makkelijk, efficiënt en duurzaam je eigen ruwvoer teelt.

Als melkveehouder weet je hoe belangrijk gezond en smakelijk ruwvoer is. Met bewezen voederconcepten voor alle klimaten biedt Barenbrug je voedergewassen waarmee je makkelijk, efficiënt en duurzaam je eigen ruwvoer teelt.

Als melkveehouder weet je hoe belangrijk gezond en smakelijk ruwvoer is. Met bewezen voederconcepten voor alle klimaten biedt Barenbrug je voedergewassen waarmee je makkelijk, efficiënt en duurzaam je eigen ruwvoer teelt.

Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop