Bar Eko

Graszaad voor de biologische melkveehouder

  • Goedgekeurd (SKAL) ecologisch graszaadmengsel van Engels raaigras met witte klaver
  • Dichte grasmat zodat onkruid weinig kans krijgt
  • Hoogste zaadkwaliteit
  • Uitstekende voederwaarde en eiwitgehalte
  • Goede bodemverbeteraar Verhoogt organischestofgehalte en verbetert watertransport
  • Beweiden/maaien
  • Maaien
  • Blijvend grasland
  • Tijdelijk grasland

Bar Eko is een graszaadmengsel dat voldoet aan de eisen die SKAL stelt aan een graszaadmengsel voor de biologische landbouw. Het mengsel is samengesteld uit verschillende rassen Engels raaigras in combinatie met witte klaver.

 

Tijdens de productie van het zaaizaad mag er geen kunstmest, herbiciden of insecticiden gebruikt worden. Hierdoor komen uitsluitend de schoonste percelen in aanmerking voor de productie van Bar Eko, en worden alleen gekozen voor de sterkste rassen met de beste ziekteresistentie. Toch kan door plagen de opbrengst van de graszaadproductie wisselend zijn.

 

Hoogste zaad kwaliteit
De strenge Barenbrugeisen staan garant voor de hoogste kwaliteit zaaizaad. Volgens de Europese norm is 1% onkruid in de graszaadmengsels toegestaan. De Nederlandse Barenbrug telers voor biologisch zaaizaad, zoals Joute Miedema uit Oudebiltzijl blijven met gepaste trots ruim onder deze norm. Vanwege de strenge Barenbrugeisen wordt het zaaizaad pas goedgekeurd als alle monsters vrij zijn van zeer schadelijke onkruiden zoals kweek en ridderzuring.

 

Zeer lange levensduur en dichte grasmat zodat onkruid minder kans krijgt

Bar Eko bestaat voor  32% Barimero diploid Engels raaigras, 60% Dromara tetraploid Engels raaigras en 8% Alice witte cultuurklaver. Barimero heeft een uitstekende standvastigheid (8,4) en voorkomt dat er open plekken ontstaan waar onkruiden zoals paardenbloem, akkerdistel en zuring zich kunnen vestigen. Het ras Dromara is het meest productieve ras van de rassenlijst met een uitzonderlijke resistentie tegen schimmels. Hierdoor blijft Bar Eko het hele seizoen smakelijk en productief. De witte cultuur klaver Alice zorgt voor extra stikstof voor het gewas en is in staat de bodemvruchtbaarheid van de grond de verbeteren. Bar Eko is ook geschikt als tussenvrucht voor akkerbouwers.

 

Uitstekende voederwaarde en eiwitgehalte
Dromara is het ras met de hoogst voederwaarde uit gras vanwege het hoge  suikergehalte en een bovengemiddelde celwandverteerbaarheid. Het is het meest gebruikte ras in de GreenSpirit mengsels van Barenbrug. Het aandeel klaver in het mengsel zorgt voor de levering van extra stikstof dat zorgt voor een hoog eiwitgehalte in het gewas. Ecologische proeven van Van de Bolk Instituut tonen aan dat het aandeel Alice na vijf jaar nog steeds tussen de  30 en 50% ligt.

 

Goede bodemverbeteraar om organischestofgehalte te verhogen en watertransport te verbeteren

Gras klaver is de beste bodemverbeteraar.  Het organischestofgehalte van de bodem neem toe, en de diepe wortels van Alice in combinatie met Engels raaigras zorgen voor een actiever bodemleven.  Het positieve gevolg hiervan is de verbetering van het watertransport. Na zes jaar Bar Eko is het perceel geschikt voor de teelt van snijmais zonder stikstofbemesting. Een prachtige kringloop waarbij het gebruik van kunstmest overbodig is. 

Specificaties
Drogestof-opbrengst totaal beweiding
Drogestof-opbrengst totaal maaien
Drogestof-opbrengst eerste snede
Drogestof-opbrengst tweede en derde snede
Drogestof-opbrengst vierde en vijfde snede
Kroonroest resistentie
Snelle voorjaars ontwikkeling
Droogte tolerantie (beworteling diepte)
Wintervastheid
Standvastigheid
Massa/smaak index
Voederwaarde (VEM/kg ds)
Structuur/prik (NDF)
Eiwit opbrengst
Hoe beoordeelt u dit product?
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
GreenSpirit

De filosofie achter de GreenSpirit is een maximale opbrengst combineren met een uitstekende smaak en voederwaarde. Deze combinatie biedt veehouders het hoogste rendement dat bijdraagt aan een goed bedrijfsresultaat.

Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop