Bonsilage Fit gras

Innovatieve toevoeging aan kuilgras

De kwaliteit van kuilgras is van grote invloed op de gezondheid van melkvee. Bonsilage Fit gras is het eerste toevoegmiddel dat primair de gezondheid en het welzijn van de melkkoe verbetert met de inzet van specifieke, natuurlijke bacteriestammen. Hiermee wordt de hoogste levensproductie gerealiseerd. In het kuilgras wordt de natuurlijke omzetting naar het waardevolle propyleenglycol en azijnzuur bevorderd. Dit resulteert in een optimale penswerking en meer opneembare energie.

 

Optimale penswerking

Bonsilage Fit gras bevat specifieke bacteriën die suikers omzetten in melkzuur. Vervolgens zetten zij een maximale hoeveelheid melkzuur om in producten met een hoge pH, waaronder propyleenglycol en azijnzuur. Hierdoor blijft de pens-pH op peil, zelfs bij veel aanbod van energierijk voer. De hoge pens-pH bevordert een optimale penswerking! Daarmee wordt het risico van pensverzuring en slepende melkziekte geminimaliseerd.

 

Meer opneembare energie

Propyleenglycol is een nieuwe vorm van energie: snel opneembaar en met een zeer hoge voederwaarde. Propyleenglycol geeft een directe activering van alle organen met als gevolg fittere koeien. De waardevolle propyleenglycol wordt aangemaakt onder invloed van de natuurlijke bacteriestammen in Bonsilage Fit gras. Dit gebeurt door omzetting van o.a. een deel van de suikers. Zodoende wordt de maximale norm voor suiker in het rantsoen niet overschreden (zie tabel). Tegelijkertijd wordt de opneembare energie verhoogd met de hoge voederwaarde van propyleenglycol.

 

Een tweede bron voor méér opneembare energie is de optimale penswerking als gevolg van de hoge pens-pH. Hoe hoger de pH, des te sneller groeien de pensbacteriën die celwanden van gras sneller en efficiënter afbreken. Dit resulteert in extra opneembare energie.

 

Met een suikerrijke graskuil bereikt het rantsoen al gauw de maximale normen.

 

Door toevoeging van Bonsilage Fit gras aan de graskuil resulteert in 80 gram minder suiker per kg drogestof in de kuil. Deze suiker werd omgezet in propyleenglycol die niet belastend is voor de pens en een zeer hoge voederwaarde levert.

 

Voor topkuilen

Bonsilage Fit gras wordt geadviseerd voor topkuilen van suikerrijk gras met een drogestofpercentage van  30 tot 50%.

 

GreenEarth-label voor duurzame voedselproductie

Met Bonsilage Fit gras wordt duurzaam voedsel produceren een stukje eenvoudiger. Daarom is Bonsilage Fit gras voorzien van het GreenEarth-label. Om dit label te krijgen moet een product zich aan meerdere voorwaarden voldoen. Bonsilage Fit gras heeft het GreenEarth-label om de volgende redenen:

  • Bonsilage Fit gras verbetert de gezondheid en verhoogt de levensproductie van koeien.
  • Bonsilage Fit gras voorkomt inkuilverliezen. Hierdoor is er minder aanvoer van krachtvoer nodig is.

 

EU-goedgekeurd

De specifieke bacteriestammen in Bonsilage Fit gras zijn goedgekeurd door EFSA voor gebruik in diervoeding. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) beoordeelt risico's voor de voedselketen "van boer tot bord" inclusief de veiligheid van diervoeders en dierenwelzijn.

 

Goedgekeurd voor de biologische landbouw
Bonsilage Fit gras is goedgekeurd voor de biologische landbouw overeenkomstig de EU-verordeningen nr. 834/2007 en 889/2008. AT BIO-301.

 

Specificaties
Dosering vloeibaar
2 gram per ton
Dosering granulaat
0,5kg per ton
Verpakking poeder
100 gram poeder
Verpakking granulaat
20 kg
Houdbaarheid
24 maandeen
Kwaliteitswaarborg
GMP+
Voedselveiligheid
EU-goedgekeurd
Broeiremming
Schimmelremming
Smaakverbetering
Laagste kosten
Optimale penswerking
Hoge levensproductie
Snelle energie
Minimale conserveringsverliezen
Snijvlak-behandeling
Hoogste melkproductie per koe per jaar
Voeren binnen 8 weken
Voeren na 8 weken
Toplaag
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Inkuilen

Een smakelijke kuil zonder broei en schimmels en ook nog een hoge voederwaarde: dit is het streven van elke veehouder. Niet alleen de melkproductie gaat omhoog, ook de gezondheid van de dieren wordt gestimuleerd. Bij de keuze van het inkuilmiddel speelt het drogestofgehalte een belangrijke rol.

Een smakelijke kuil zonder broei en schimmels en ook nog een hoge voederwaarde: dit is het streven van elke veehouder. Niet alleen de melkproductie gaat omhoog, ook de gezondheid van de dieren wordt gestimuleerd. Bij de keuze van het inkuilmiddel speelt het drogestofgehalte een...

Een smakelijke kuil zonder broei en schimmels en ook nog een hoge voederwaarde: dit is het streven van elke veehouder. Niet alleen de melkproductie gaat omhoog, ook de gezondheid van de dieren wordt gestimuleerd. Bij de keuze van het inkuilmiddel speelt het drogestofgehalte een belangrijke rol.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord