Bonsilage Fit mais

Gezondere melkkoeien met hoogste levensproductie

  • Hoogste levensproductie door betere gezondheid
  • Optimale penswerking
  • Meer opneembare energie
  • Voor topkuilen
  • EU-goedgekeurd
  • Goedgekeurd voor de biologische landbouw 
  • Snijma├»s
  • Gras
  • CCM

Hoogste levensproductie door betere gezondheid

Bonsilage Fit mais is het eerste toevoegmiddel dat primair de gezondheid en het welzijn van melkkoeien verbetert. Het innovatieve inkuilmiddel optimaliseert de verhouding tussen melkzuur, azijnzuur en propyleenglycol. Dit resulteert in een optimale penswerking en meer opneembare energie. Risico op pensverzuring en slepende melkziekte neemt af. Gezondere koeien halen een hogere levensproductie.

 

Optimale penswerking

Bonsilage Fit mais bevat specifieke bacteriën die suikers omzetten in melkzuur. Vervolgens zetten de bacteriën een maximale hoeveelheid melkzuur om in  propyleenglycol en azijnzuur. Propyleenglycol en azijnzuur in het rantsoen zorgt ervoor dat de pens-pH op peil blijft, zelfs bij aanbod van veel energierijk voer. De hoge pens-pH bevordert de afbraak van celwanden waardoor de opname verbetert. Het risico op pensverzuring minimaliseert.

 

Meer opneembare energie

Propyleenglycol is een nieuwe vorm van energie in maiskuilen: snel opneembaar en met een zeer hoge voederwaarde. Propyleenglycol geeft een directe activering van alle organen met fittere koeien als resultaat. Het risico op slepende melkziekte neemt beduidend af doordat de koe voldoende energie heeft voor haar stofwisseling. De waardevolle propyleenglycol wordt aangemaakt onder invloed van de natuurlijke bacteriestammen in Bonsilage Fit mais.

 

Daarnaast stimuleert een goede penswerking ook een hoge energieopname. Hoe beter de pens pH, hoe meer en beter pens bacteriën de celwanden van ruwvoer afbreken. Hierdoor kunnen koeien makkelijker meer energie opnemen.

 

 

 

Voor maiskuilen met 32 tot 35% droge stof

Bonsilage Fit mais wordt geadviseerd voor maiskuilen van zetmeelrijke mais met een drogestofpercentage van 32 tot 35%.

 

EU-goedgekeurd

De specifieke bacteriestammen in Bonsilage Fit mais zijn goedgekeurd door EFSA voor gebruik in diervoeding. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) beoordeelt risico's voor de voedselketen "van boer tot bord" inclusief de veiligheid van diervoeders en dierenwelzijn.

 

Goedgekeurd voor de biologische landbouw
Bonsilage Fit mais is goedgekeurd voor de biologische landbouw overeenkomstig de EU-verordeningen nr. 834/2007 en 889/2008. AT BIO-301.

Specificaties
Dosering
1 gram per ton
Toepassing
Wateroplosbaar
Verpakking
100 gram poeder
Houdbaarheid
24 maanden
Voedselveiligheid
EU-goedgekeurd
Kwaliteitswaarborg
GMP+
Broeiremming
Schimmelremming
Smaakverbetering
Laagste kosten
Optimale penswerking
Hoge levensproductie
Snelle energie
Minimale conserveringsverliezen
Snijvlak-behandeling
Hoogste melkproductie per koe per jaar
Voeren binnen 8 weken
Voeren na 8 weken
Toplaag
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Inkuilen

Een smakelijke kuil zonder broei en schimmels en ook nog een hoge voederwaarde: dit is het streven van elke veehouder. Niet alleen de melkproductie gaat omhoog, ook de gezondheid van de dieren wordt gestimuleerd. Bij de keuze van het inkuilmiddel speelt het drogestofgehalte een belangrijke rol.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord