GLB ProtaPlus

Specifications

 • Maximale ruwvoeropbrengst
 • Stikstoflevering
 • Goedkope eiwitproductie
 • Grondeisen
 • Bemesting
 • Inzaai in de stoppel
 • Inzaai onder dekvrucht
 • Vanggewas na maïs

Maximale ruwvoeropbrengst
ProtaPlus is een 1-jarig zeer productief grasklavermengsel. Het gewas levert 40% meer ruwvoer dan een standaard BG3 weidemengsel en zelfs 20% meer dan de beste Italiaans voedergrassen. De hoge opbrengst is te danken aan de productieve klavers Blaza en Lightning. De klavers in ProtaPlus zorgen voor een hoog eiwitgehalte in het gewas en leveren stikstof aan de bodem.

Stikstoflevering
De klavers Blaza (incarnaatklaver) en Lightning (Perzische klaver)  stoelen niet uit en zijn makkelijk in gebruik. Na één jaar sterven beide klavers af maar de wortels van de klavers leveren nog volop stikstof na aan het volggewas. 


Goedkope eiwitproductie
ProtaPlus levert de maximale hoeveelheid eiwit van eigen bodem. Door het hoge aandeel stikstof leverende klaver in het mengsel is het gewas in staat dit om te zetten naar eiwit. Hiermee produceert u goedkoop eiwit.


Grondeisen

 • De pH van de bodem moet 5,5 tot 6 zijn om de klaver zijn eigen stikstof te kunnen laten opnemen  In de Nederlandse en Belgische grond zitten voldoende goede rizobium bacteriën voor deze klavers, uitgezonderd op de arme zandgronden.
 • De bodem moet voldoende kalium en fosfaat bevatten.
 • De gewassen kunnen alleen diep wortelen  als de grond dat toestaat.

 

Bemesting

 • ProtaPlus heeft 70 kg N als startstikstof nodig. Dit is 30 m3 Rundveedrijfmest voor het zaaien, of kunstmest geven als het gewas 7 cm hoog staat.
Samenstelling
Ras
Soort
 
60% Voeder Italiaans raaigras
Barmultra II
 
30% Incarnaat klaver
Kardinal
 
10% Perzische klaver
Lightning
Specificaties
Zaaizaadhoeveelheid:
35 kg per ha
Zaaiperiode:
april-augustus
Zaaidiepte:
0,5 - 1,0 cm
Bodemtemperatuur:
>12 graden C
Organische stofproductie
Aaltjesresistentie
Doorworteling bouwvoor
Geschikt voor late inzaai
Beginontwikkeling / grondbedekking
Tolerantie tegen vorst
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Groenbemesters mais

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop