GLB Tetra Green

Engels raaigras

  • Inzaai in de stoppel
  • Inzaai onder dekvrucht
  • Vanggewas na maïs

GLB Tetra Green is een gras-klavermengsel met tetraploïde Engels raaigrassen en diverse klaversoorten voor groenbemesting. GLB Tetra Green voldoet aan de GLB eisen. Het gras-klavermengsel wordt geleverd in de hoogste zaadkwaliteitsklasse, vrij van kweek en duist in groot onderzoek, om te voorkomen dat de grond besmet wordt met ongewenste onkruiden.

 

Organische stof in de grond

Door de strengere mest- en beregeningsregels zal de opbrengst met name op zandgrond (en in mindere mate op löss- en kleigrond) met eenderde teruglopen. Aanpassingen in o.a. het bouwplan zullen de lagere opbrengsten moeten beperken. Ook aanpassingen in grondbewerking en bemesting kunnen de lagere opbrengsten compenseren. Eén procent organische stof meer levert 10 tot 170 euro per ha op. Door meer stikstoflevering (25 euro), aan de planten een groter vochtleverend vermogen (80 euro) en een hogere opbrengst (50 euro). Deze gegevens komen uit een onderzoek van Animal Sciences Group (voormalig PV) en NMI.

 

Groenbemesters
Met name op bouwlandpercelen loopt het organische stofgehalte hard terug. Een aanpassing in het bouwplan is het gebruik van groenbemesters. Door na de oogst van het hoofdgewas een groenbemester te zaaien kunnen de mineralen die in de grond zitten worden opgenomen. Door deze groenbemester onder te ploegen wordt de grond rijker aan organische stof.

 

GLB Tetra Green
De Engels raaigrasrassen die gebruikt worden in GLB Tetra Green hebben de volgende kenmerken:

  • Snelle beginontwikkeling, waardoor de grond snel bedekt is en mineralen in de grond vlug gebonden worden. Hogere mineralenbenutting is hiervan het voordeel.
  • Relatief laat doorschietend, waardoor binding van de mineralen lang blijft doorgaan. Dat wordt weer doorgegeven na ploegen aan het opvolgend hoofdgewas.
  • Intensieve beworteling en daardoor een goede organische stofproductie. 
  • GLB Tetra Green is zodoende een echte grondverbeteraar.
  • Hoge kroonroestresistentie, waardoor het gewas lang kan blijven doorgroeien. Zodoende blijft een hoge organischestof productie gegarandeerd, ook onder ziektedruk.
  • Vrij van kweek en duist, waardoor de grond niet besmet wordt door ongewenste onkruiden.

 

Inzaaien
GLB Tetra Green kan gezaaid worden zowel in de stoppel als onder dekvrucht.

 

 

 

zaaihoeveelheid per ha

inzaai periode

In de stoppel

25 kg

juni tot en met augustus

Onder dekvrucht

15 tot 25 kg

half februari tot half april

Afrijpend graan

25 kg

juli

Samenstelling
Ras
Soort
80%
Engels raaigras tetraploïd laat
 
10%
Inkarnaatklaver
 
3%
Perzischeklaver
 
7%
Alexandrijnese klaver
 
Specificaties
zaaidichtheid/ha inzaai:
20 -25 kg
Stikstofgift per ha
50 kg
Zaaitijdstip in de stoppel
Jun/jul/aug
Zaaitijdstip onder dekvrucht
Februari/maart
Organische stofproductie
Aaltjesresistentie
Doorworteling bouwvoor
Geschikt voor late inzaai
Beginontwikkeling / grondbedekking
Tolerantie tegen vorst
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Groenbemesters mais

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop