Header_doorzaai_1900x500px_2023!

Ruw beemdgras, boosdoener onder de beemdgrassen

Ruw beemdgras is een echte boosdoener onder de grassen. Op alle gronden, in het bijzonder op vochtige kleigronden en veengronden, is het lastig om goede grassen zoals Engels raaigras in de weide te houden. Vooral op plekken met schade door berijding (kopakker) of waar koeien de zode hebben vertrapt, grijpt een onkruidgras als ruwbeemd zijn kans. Zeker in droge perioden is het risico op de ontwikkeling van slechte grassen en onkruiden groot.

Na een zachte winter grijpen ruw beemdgras en straatgras hun kans, omdat ze in het voorjaar eerder aangroeien. Die voorsprong wordt benut om als eerste de kale plekken te vullen met als logisch gevolg een groter aandeel slecht gras in uw weide. Het verraderlijke is, dat de mindere weiden er op het eerste oog goed uitzien.

Onkruidgras ruw beemd

Met name in een natte periode ontwikkelt ruw beemd zich razendsnel en belemmert zo de groei van Engels raaigras en andere goede grassen. Ruw beemd heeft zeer matige eigenschappen. Zo vormt het 20 tot 25% minder droge stof dan Engels raaigras. Het onkruidgras wortelt ondiep (bovengrondse uitlopers), waardoor zijn droogteresistentie zeer matig is. Bij hoge temperaturen valt de groei stil en na een weekje droogte geeft ruwbeemd het zelfs helemaal op.

 

Het zijn ernstige tekortkomingen die zowel de productie als de kwaliteit van uw gras negatief beïnvloeden. Ruw beemd start al met groeien bij 5 graden Celsius en bij voldoende zonlicht begint het onkruidgras al in februari te groeien. In deze fase neemt het een voorsprong op Engels raaigras, dat bij 10 graden groeit. Ruw beemd is een sluipend onkruidgras, want als het een beetje ruimte krijgt stoelt het stevig uit en als u niets doet woekert het voort. In een perceel met schade waar dit jaar 20% ruwbeemd staat, kan volgend jaar zo maar 40% groeien.

Percelen inspecteren

Wilt u weten hoe het is met uw weiden, dan doet u er wijs aan deze te inspecteren. Wandel rustig in een W-vorm door uw percelen en kijk vooral goed naar kale en beschadigde plekken. Steek met een schop een ‘verdachte’ pol uit en als de voetjes van de grasstengels wit kleuren, dan heeft u te maken met ruwbeemd.

Dit onkruidgras onderscheidt zich duidelijk van Engels raaigras, dat stengels met rode voetjes heeft. Bij minder dan 80% goede grassen, wordt doorzaaien geadviseerd. Is het aandeel goede  grassen minder dan 60% of schat u dat er meer dan 20% kweek in uw perceel groeit, dan kiest u beter voor graslandvernieuwing.

 

 

Barenbrug Doorzaai

Barenbrug Doorzaai is het ideale graszaadmengsel voor herstel van je grasland. Zowel de voederwaarde én de opbrengst krijgen een flinke boost.  

 

terug